Advanced

Att ha tid och förmåga

Bexell, Åsa (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Till sjuksköterskans uppgifter hör även att tillgodose patientens andliga hälsa. Syftet med föreliggande studie var att låta sjuksköterskor beskriva sin egen uppfattning och syn på andlig omvårdnad, hur andliga behov upptäcks samt bemöts. Med kvalitativ ansats intervjuades sex sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter. Resultatet återges efter de olika frågeställningarna i form av sjuksköterskornas egna citat som bildat gemensamma teman. Teman som framträdde var att sjuksköterskorna ansåg att patienter har andliga behov, för att upptäcka dessa behov förutsätts en viss personlighet och förmåga samt för att bemöta behoven behöver sjuksköterskan tid för att kunna vara närvarande i mötet med patienten.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bexell, Åsa
supervisor
organization
alternative title
Sex sjuksköterskors syn på andlig omvårdnad.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
andlig omvårdnad, sjuksköterska, spiritual care, spiritual needs
language
Swedish
id
2524996
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2524996,
 abstract   = {Till sjuksköterskans uppgifter hör även att tillgodose patientens andliga hälsa. Syftet med föreliggande studie var att låta sjuksköterskor beskriva sin egen uppfattning och syn på andlig omvårdnad, hur andliga behov upptäcks samt bemöts. Med kvalitativ ansats intervjuades sex sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter. Resultatet återges efter de olika frågeställningarna i form av sjuksköterskornas egna citat som bildat gemensamma teman. Teman som framträdde var att sjuksköterskorna ansåg att patienter har andliga behov, för att upptäcka dessa behov förutsätts en viss personlighet och förmåga samt för att bemöta behoven behöver sjuksköterskan tid för att kunna vara närvarande i mötet med patienten.},
 author    = {Bexell, Åsa},
 keyword   = {andlig omvårdnad, sjuksköterska, spiritual care, spiritual needs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att ha tid och förmåga},
 year     = {1998},
}