Advanced

Sexualiserat våld

Forsberg, Elise (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Mäns våld mot kvinnor är ett globalt kvinnohälsoproblem. Sjuksköterskor kommer i sitt yrke i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld och har därmed en unik möjlighet att hjälpa och stärka dessa kvinnor genom att öka deras medvetenhet om det sexualiserade våldets orsaker och mekanismer. För detta krävs att sjuksköterskorna själva har insikt i problematiken. Denna kvalitativt inriktade studie bygger på intervjuer med sex sjuksköterskor verksamma på en kvinnoklinik. Syftet med intervjuerna var att undersöka vilken syn sjuksköterskorna hade på mäns våld mot kvinnor i vårt samhälle och på sitt eget bemötande gentemot dessa kvinnor. Av resultatet framgår att sjuksköterskornas kunskaper om och insikter i det sexualiserade... (More)
Mäns våld mot kvinnor är ett globalt kvinnohälsoproblem. Sjuksköterskor kommer i sitt yrke i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld och har därmed en unik möjlighet att hjälpa och stärka dessa kvinnor genom att öka deras medvetenhet om det sexualiserade våldets orsaker och mekanismer. För detta krävs att sjuksköterskorna själva har insikt i problematiken. Denna kvalitativt inriktade studie bygger på intervjuer med sex sjuksköterskor verksamma på en kvinnoklinik. Syftet med intervjuerna var att undersöka vilken syn sjuksköterskorna hade på mäns våld mot kvinnor i vårt samhälle och på sitt eget bemötande gentemot dessa kvinnor. Av resultatet framgår att sjuksköterskornas kunskaper om och insikter i det sexualiserade våldets orsaker/mekanismer var bristfälliga. Detta avspeglade sig även i hur de uppfattade sin roll i själva bemötandet. Utbildning och därmed ökad kunskap/medvetenhet är en väg för sjuksköterskorna att utmana patriarkala attityder och värderingar. En upplyst omvårdnad som återspeglar en feministisk filosofi kan verka stärkande för kvinnors självbild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Elise
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors syn på sexualiserat våld och på sin egen roll i bemötandet av utsatta kvinnor.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualiserat våld, feministisk teori, sjuksköterskor, medvetenhet
language
Swedish
id
2525000
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525000,
 abstract   = {Mäns våld mot kvinnor är ett globalt kvinnohälsoproblem. Sjuksköterskor kommer i sitt yrke i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld och har därmed en unik möjlighet att hjälpa och stärka dessa kvinnor genom att öka deras medvetenhet om det sexualiserade våldets orsaker och mekanismer. För detta krävs att sjuksköterskorna själva har insikt i problematiken. Denna kvalitativt inriktade studie bygger på intervjuer med sex sjuksköterskor verksamma på en kvinnoklinik. Syftet med intervjuerna var att undersöka vilken syn sjuksköterskorna hade på mäns våld mot kvinnor i vårt samhälle och på sitt eget bemötande gentemot dessa kvinnor. Av resultatet framgår att sjuksköterskornas kunskaper om och insikter i det sexualiserade våldets orsaker/mekanismer var bristfälliga. Detta avspeglade sig även i hur de uppfattade sin roll i själva bemötandet. Utbildning och därmed ökad kunskap/medvetenhet är en väg för sjuksköterskorna att utmana patriarkala attityder och värderingar. En upplyst omvårdnad som återspeglar en feministisk filosofi kan verka stärkande för kvinnors självbild.},
 author    = {Forsberg, Elise},
 keyword   = {sexualiserat våld, feministisk teori, sjuksköterskor, medvetenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sexualiserat våld},
 year     = {1998},
}