Advanced

Sjuksköterskans möte med patienter i livets slutskede

Olsson, Kristina and Wendt, Christel (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Psykiska påfrestningar i arbetslivet beskrivs ofta som stressfaktorer. Sjuksköterskan på hospice och sjukhem arbetar ofta med vård av patienter i livets slutskede. I detta vårdande konfronteras hon/han med smärta, lidande, sorg och död. Sjuksköterskans arbetsmiljö beskrevs redan på 1800-talet av Florence Nightingale och hon talade även om vilken betydelse detta hade för omvårdnaden av patienterna. Syftet med studien var, att ur sjuksköterskans perspektiv, beskriva hur hon/han upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i mötet med patienter i livets slutskede. Intervjuer med karaktär av djupintervjuer genomfördes med sjuksköterskor på ett hospice och ett sjukhem. Intervjuerna analyserades med kvalitativ metod inspirerad av Tesch. Resultatet... (More)
Psykiska påfrestningar i arbetslivet beskrivs ofta som stressfaktorer. Sjuksköterskan på hospice och sjukhem arbetar ofta med vård av patienter i livets slutskede. I detta vårdande konfronteras hon/han med smärta, lidande, sorg och död. Sjuksköterskans arbetsmiljö beskrevs redan på 1800-talet av Florence Nightingale och hon talade även om vilken betydelse detta hade för omvårdnaden av patienterna. Syftet med studien var, att ur sjuksköterskans perspektiv, beskriva hur hon/han upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i mötet med patienter i livets slutskede. Intervjuer med karaktär av djupintervjuer genomfördes med sjuksköterskor på ett hospice och ett sjukhem. Intervjuerna analyserades med kvalitativ metod inspirerad av Tesch. Resultatet visar att sjuksköterskan inte upplever arbetet med patienter i livets slutskede som särskilt psykiskt påfrestande. Däremot visar studien, betydelsen av en väl fungerande arbetsorganisation med stöd, handledning och utbildning, inom verksamheten, för att skapa möjligheter för sjuksköterskan att stödja patienter och anhöriga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Kristina and Wendt, Christel
supervisor
organization
alternative title
En studie om sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö på ett hospice och ett sjukhem.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vård i livets slutskede, sjuksköterska, sjukhem, psykosocial arbetsmiljö, hospice
language
Swedish
id
2525004
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525004,
 abstract   = {Psykiska påfrestningar i arbetslivet beskrivs ofta som stressfaktorer. Sjuksköterskan på hospice och sjukhem arbetar ofta med vård av patienter i livets slutskede. I detta vårdande konfronteras hon/han med smärta, lidande, sorg och död. Sjuksköterskans arbetsmiljö beskrevs redan på 1800-talet av Florence Nightingale och hon talade även om vilken betydelse detta hade för omvårdnaden av patienterna. Syftet med studien var, att ur sjuksköterskans perspektiv, beskriva hur hon/han upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i mötet med patienter i livets slutskede. Intervjuer med karaktär av djupintervjuer genomfördes med sjuksköterskor på ett hospice och ett sjukhem. Intervjuerna analyserades med kvalitativ metod inspirerad av Tesch. Resultatet visar att sjuksköterskan inte upplever arbetet med patienter i livets slutskede som särskilt psykiskt påfrestande. Däremot visar studien, betydelsen av en väl fungerande arbetsorganisation med stöd, handledning och utbildning, inom verksamheten, för att skapa möjligheter för sjuksköterskan att stödja patienter och anhöriga.},
 author    = {Olsson, Kristina and Wendt, Christel},
 keyword   = {vård i livets slutskede, sjuksköterska, sjukhem, psykosocial arbetsmiljö, hospice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans möte med patienter i livets slutskede},
 year     = {1998},
}