Advanced

Människor med kronisk benign smärta

Lidbeck, Jonas (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att ta reda på vad patienter med kronisk benign smärta har haft för upplevelser angående behandling och bemötande inom den allmänna sjukvården och jämföra om de drabbades livskvalitet/livssituation förbättrades när de fick komma till en smärtrehabiliteringsenhet. Under arbetets gång tillkom ytterligare ett syfte som innebar att ta reda på sjuksköterskans relation till patienter med kronisk benign smärta på en vårdavdelning. Undersökningen är kvalitativ och genomförd på en smärtrehabiliteringsenhet i södra Sverige. Den bygger på personliga intervjuer med strukturerade frågor. I resultatet framkom det att patienterna var mer positiva till smärtrehabiliteringsenhetens verksamhet än till den inom den allmänna sjukvården... (More)
Syftet med studien var att ta reda på vad patienter med kronisk benign smärta har haft för upplevelser angående behandling och bemötande inom den allmänna sjukvården och jämföra om de drabbades livskvalitet/livssituation förbättrades när de fick komma till en smärtrehabiliteringsenhet. Under arbetets gång tillkom ytterligare ett syfte som innebar att ta reda på sjuksköterskans relation till patienter med kronisk benign smärta på en vårdavdelning. Undersökningen är kvalitativ och genomförd på en smärtrehabiliteringsenhet i södra Sverige. Den bygger på personliga intervjuer med strukturerade frågor. I resultatet framkom det att patienterna var mer positiva till smärtrehabiliteringsenhetens verksamhet än till den inom den allmänna sjukvården och att deras livskvalitet/livssituation förbättrades sedan de kom till smärtrehabiliteringsenheten. Sjuksköterskans relation till patienten med kronisk benign smärta på en vårdavdelning befanns vara god. Arbetet visar att smärtrehabiliteringsenheter och en bättre fungerande allmän sjukvård är något som behövs i dagens samhälle (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidbeck, Jonas
supervisor
organization
alternative title
En jämförelse mellan den allmänna sjukvården och en smärtrehabiliteringsenhet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
smärta, kronisk benign, smärtrehabilitering
language
Swedish
id
2525013
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525013,
 abstract   = {Syftet med studien var att ta reda på vad patienter med kronisk benign smärta har haft för upplevelser angående behandling och bemötande inom den allmänna sjukvården och jämföra om de drabbades livskvalitet/livssituation förbättrades när de fick komma till en smärtrehabiliteringsenhet. Under arbetets gång tillkom ytterligare ett syfte som innebar att ta reda på sjuksköterskans relation till patienter med kronisk benign smärta på en vårdavdelning. Undersökningen är kvalitativ och genomförd på en smärtrehabiliteringsenhet i södra Sverige. Den bygger på personliga intervjuer med strukturerade frågor. I resultatet framkom det att patienterna var mer positiva till smärtrehabiliteringsenhetens verksamhet än till den inom den allmänna sjukvården och att deras livskvalitet/livssituation förbättrades sedan de kom till smärtrehabiliteringsenheten. Sjuksköterskans relation till patienten med kronisk benign smärta på en vårdavdelning befanns vara god. Arbetet visar att smärtrehabiliteringsenheter och en bättre fungerande allmän sjukvård är något som behövs i dagens samhälle},
 author    = {Lidbeck, Jonas},
 keyword   = {smärta, kronisk benign, smärtrehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människor med kronisk benign smärta},
 year     = {1998},
}