Advanced

Bemötande av föräldrar till barn med astma

Hansson, Anna and Harmby, Cecilia (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Att vara förälder till barn med astma innebär en stor psykosocial omställning. Sjuksköterskan spelar här en viktig roll för familjen som stöd i omvårdnaden om deras barn. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan bemöter föräldrar till barn med astma och hur han/hon upplever det egna bemötandet. Dessutom undersöktes föräldrarnas upplevelse av bemötandet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer. Fem sjuksköterskor och fem föräldrar deltog i studien. Resultatet visade att det fanns personliga uppfattningar hos både sjuksköterskor och föräldrar om vad bemötande är samt hur föräldrarna ville bli bemötta, till exempel med respekt, vänlighet, ödmjukhet, flexibilitet samt empati. I... (More)
Att vara förälder till barn med astma innebär en stor psykosocial omställning. Sjuksköterskan spelar här en viktig roll för familjen som stöd i omvårdnaden om deras barn. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan bemöter föräldrar till barn med astma och hur han/hon upplever det egna bemötandet. Dessutom undersöktes föräldrarnas upplevelse av bemötandet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer. Fem sjuksköterskor och fem föräldrar deltog i studien. Resultatet visade att det fanns personliga uppfattningar hos både sjuksköterskor och föräldrar om vad bemötande är samt hur föräldrarna ville bli bemötta, till exempel med respekt, vänlighet, ödmjukhet, flexibilitet samt empati. I resultatet framkom det även specifika faktorer som både sjuksköterskorna och föräldrarna ansåg skall finnas för att ett bemötande ska bli bra. Exempel på dessa faktorer var information, lyssna, kontinuitet, stöd/uppmuntran och respekt. Slutsatsen var att ingen faktor var viktigare än den andra i bemötande av föräldrar till barn med astma. Samtliga faktorer behövs för att både föräldrar och barn skall känna sig väl bemötta i kontakten med hälso- och sjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Anna and Harmby, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
Sett ur sjuksköterskors och föräldrars perspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
astma, barn, förälder, omvårdnad, bemötande, relation
language
Swedish
id
2525022
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525022,
 abstract   = {Att vara förälder till barn med astma innebär en stor psykosocial omställning. Sjuksköterskan spelar här en viktig roll för familjen som stöd i omvårdnaden om deras barn. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan bemöter föräldrar till barn med astma och hur han/hon upplever det egna bemötandet. Dessutom undersöktes föräldrarnas upplevelse av bemötandet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer. Fem sjuksköterskor och fem föräldrar deltog i studien. Resultatet visade att det fanns personliga uppfattningar hos både sjuksköterskor och föräldrar om vad bemötande är samt hur föräldrarna ville bli bemötta, till exempel med respekt, vänlighet, ödmjukhet, flexibilitet samt empati. I resultatet framkom det även specifika faktorer som både sjuksköterskorna och föräldrarna ansåg skall finnas för att ett bemötande ska bli bra. Exempel på dessa faktorer var information, lyssna, kontinuitet, stöd/uppmuntran och respekt. Slutsatsen var att ingen faktor var viktigare än den andra i bemötande av föräldrar till barn med astma. Samtliga faktorer behövs för att både föräldrar och barn skall känna sig väl bemötta i kontakten med hälso- och sjukvården.},
 author    = {Hansson, Anna and Harmby, Cecilia},
 keyword   = {astma, barn, förälder, omvårdnad, bemötande, relation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemötande av föräldrar till barn med astma},
 year     = {1998},
}