Advanced

Postoperativ smärtbehandling med epidural analgesi eller patientkontrollerad analgesi

Monica Guné (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att jämföra epidural analgesi, EDA, med patientkontrollerad analgesi, PCA, som postoperativa smärtbehandlingsformer i 72 timmar efter thoraxkirurgi, främst thoracotomi. Via journalgranskning har 30 patienter med EDA och 30 med PCA studerats retrospektivt. Resultatet visade att beträffande smärtintensitet, mätt på en visuell analog skala, hade EDA-gruppen signifikant lägre medelvärden 24 timmar postoperativt. Patienter under 50 år hade högre VAS speciellt under det första postoperativa dygnet jämfört med patienter över 65 år. Frekvensen av illamående var större i PCA-gruppen jämfört med de som fick EDA.Inga skillnader fanns för klåda eller övriga uppmätta parametrar.Studiens resultat kan tolkas till att obstipation är... (More)
Syftet med studien var att jämföra epidural analgesi, EDA, med patientkontrollerad analgesi, PCA, som postoperativa smärtbehandlingsformer i 72 timmar efter thoraxkirurgi, främst thoracotomi. Via journalgranskning har 30 patienter med EDA och 30 med PCA studerats retrospektivt. Resultatet visade att beträffande smärtintensitet, mätt på en visuell analog skala, hade EDA-gruppen signifikant lägre medelvärden 24 timmar postoperativt. Patienter under 50 år hade högre VAS speciellt under det första postoperativa dygnet jämfört med patienter över 65 år. Frekvensen av illamående var större i PCA-gruppen jämfört med de som fick EDA.Inga skillnader fanns för klåda eller övriga uppmätta parametrar.Studiens resultat kan tolkas till att obstipation är ett problem vid EDA/PCA behandling.Bortfall av dokumentation beträffande övervakningsparametrar var stort, speciellt vid 72 timmar postoperativt. Det tyder på att fortsatta utbildningsinsatser och en uppföljande journalgranskning behövs. EDA och PCA är avancerade behandlingsmetoder som kräver noggrann övervakning och en organisation med stöd från anestesiologer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Monica Guné
supervisor
organization
alternative title
En jämförande studie
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
postoperativ smärtbehandling, thoraxkirurgi, epidural analgesi, patientkontrollerad analgesi, dokumentation av övervakningsparametrar
language
Swedish
id
2525051
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525051,
 abstract   = {Syftet med studien var att jämföra epidural analgesi, EDA, med patientkontrollerad analgesi, PCA, som postoperativa smärtbehandlingsformer i 72 timmar efter thoraxkirurgi, främst thoracotomi. Via journalgranskning har 30 patienter med EDA och 30 med PCA studerats retrospektivt. Resultatet visade att beträffande smärtintensitet, mätt på en visuell analog skala, hade EDA-gruppen signifikant lägre medelvärden 24 timmar postoperativt. Patienter under 50 år hade högre VAS speciellt under det första postoperativa dygnet jämfört med patienter över 65 år. Frekvensen av illamående var större i PCA-gruppen jämfört med de som fick EDA.Inga skillnader fanns för klåda eller övriga uppmätta parametrar.Studiens resultat kan tolkas till att obstipation är ett problem vid EDA/PCA behandling.Bortfall av dokumentation beträffande övervakningsparametrar var stort, speciellt vid 72 timmar postoperativt. Det tyder på att fortsatta utbildningsinsatser och en uppföljande journalgranskning behövs. EDA och PCA är avancerade behandlingsmetoder som kräver noggrann övervakning och en organisation med stöd från anestesiologer.},
 author    = {Monica Guné},
 keyword   = {postoperativ smärtbehandling, thoraxkirurgi, epidural analgesi, patientkontrollerad analgesi, dokumentation av övervakningsparametrar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativ smärtbehandling med epidural analgesi eller patientkontrollerad analgesi},
 year     = {1998},
}