Advanced

Upprepad abort

Rignell-Hydbom, Anna (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Mer än en tredjedel av de legala aborter som utförs i Sverige är upprepade aborter. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om varför kvinnor som tidigare genomgått abort, åter blir oönskat gravida och varför de beslutar sig för att avbryta graviditeten en gång till. Studien bygger på djupintervjuer med nio kvinnor i åldern 22-41 år som tidigare gjort mellan en och fem aborter. Resultaten visade att skälen till oönskad graviditet berodde på oskyddade samlag. Inkorrekt kunskap om kvinnans anatomi och fysiologi fick kvinnorna att förlita sig på sk.säkra perioder. Risktagande och misslyckad användning av kondom var också vanliga orsaker. Abortbeslutet togs p.g.a. instabilt partnerskap, hög ålder och rådande yrkessituation. De... (More)
Mer än en tredjedel av de legala aborter som utförs i Sverige är upprepade aborter. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om varför kvinnor som tidigare genomgått abort, åter blir oönskat gravida och varför de beslutar sig för att avbryta graviditeten en gång till. Studien bygger på djupintervjuer med nio kvinnor i åldern 22-41 år som tidigare gjort mellan en och fem aborter. Resultaten visade att skälen till oönskad graviditet berodde på oskyddade samlag. Inkorrekt kunskap om kvinnans anatomi och fysiologi fick kvinnorna att förlita sig på sk.säkra perioder. Risktagande och misslyckad användning av kondom var också vanliga orsaker. Abortbeslutet togs p.g.a. instabilt partnerskap, hög ålder och rådande yrkessituation. De slutsatser som kan dras, var att kvinnorna saknade tillräcklig kunskap, hade en negativ inställning till p-piller och spiral och att de var risktagare. Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning behöver förbättras, bli mer individanpassad och ges vid tidpunkt då kvinnan är mottaglig för information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rignell-Hydbom, Anna
supervisor
organization
alternative title
Intervjuer med nio kvinnor som genomgått mer än en abort.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
legal abort, upprepad abort, preventivmedel, information, kunskap
language
Swedish
id
2525060
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525060,
 abstract   = {Mer än en tredjedel av de legala aborter som utförs i Sverige är upprepade aborter. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om varför kvinnor som tidigare genomgått abort, åter blir oönskat gravida och varför de beslutar sig för att avbryta graviditeten en gång till. Studien bygger på djupintervjuer med nio kvinnor i åldern 22-41 år som tidigare gjort mellan en och fem aborter. Resultaten visade att skälen till oönskad graviditet berodde på oskyddade samlag. Inkorrekt kunskap om kvinnans anatomi och fysiologi fick kvinnorna att förlita sig på sk.säkra perioder. Risktagande och misslyckad användning av kondom var också vanliga orsaker. Abortbeslutet togs p.g.a. instabilt partnerskap, hög ålder och rådande yrkessituation. De slutsatser som kan dras, var att kvinnorna saknade tillräcklig kunskap, hade en negativ inställning till p-piller och spiral och att de var risktagare. Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning behöver förbättras, bli mer individanpassad och ges vid tidpunkt då kvinnan är mottaglig för information.},
 author    = {Rignell-Hydbom, Anna},
 keyword   = {legal abort, upprepad abort, preventivmedel, information, kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upprepad abort},
 year     = {1999},
}