Advanced

Vård i hemmet av svårt sjuk närstående

Andersson, Berit (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Vård i hemmet har de senaste åren blivit en allt vanligare vårdform. Krav på anhörigas insatser har ökat. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vård av svårt sjuk när-stående i hemmet påverkar deras livssituation samt hur de upplever den infor-mation och det stöd de får. Undersökningsmetoden har haft en kvali-tativ ansats med innehållsanalytiskt inslag. Datainsamling har skett genom intervju av sex anhöriga till svårt sjuka närstående som vårdats i hemmet. Resultatet visade att anhöriga upplevde vård i hem--met som en positiv vårdform men saknade i viss mån in-formation och möjligheter till avlastning. Anhöriga upplevde också att de inte alltid var delaktiga i beslut som rörde både den sjuke närstående och... (More)
Vård i hemmet har de senaste åren blivit en allt vanligare vårdform. Krav på anhörigas insatser har ökat. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vård av svårt sjuk när-stående i hemmet påverkar deras livssituation samt hur de upplever den infor-mation och det stöd de får. Undersökningsmetoden har haft en kvali-tativ ansats med innehållsanalytiskt inslag. Datainsamling har skett genom intervju av sex anhöriga till svårt sjuka närstående som vårdats i hemmet. Resultatet visade att anhöriga upplevde vård i hem--met som en positiv vårdform men saknade i viss mån in-formation och möjligheter till avlastning. Anhöriga upplevde också att de inte alltid var delaktiga i beslut som rörde både den sjuke närstående och dom själva. Det är därför viktigt att anhöriga får stöd och information och tillåts vara delaktiga i vårdarbetet under sjukdomstiden för att uppleva välbefinnande och hälsa. Vård i hemmet har de senaste åren blivit en allt vanligare vårdform. Krav på anhörigas insatser har ökat. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vård av svårt sjuk när-stående i hemmet påverkar deras livssituation samt hur de upplever den infor-mation och det stöd de får. Undersökningsmetoden har haft en kvali-tativ ansats med innehållsanalytiskt inslag. Datainsamling har skett genom intervju av sex anhöriga till svårt sjuka närstående som vårdats i hemmet. Resultatet visade att anhöriga upplevde vård i hem--met som en positiv vårdform men saknade i viss mån in-formation och möjligheter till avlastning. Anhöriga upplevde också att de inte alltid var delaktiga i beslut som rörde både den sjuke närstående och dom själva. Det är därför viktigt att anhöriga får stöd och information och tillåts vara delaktiga i vårdarbetet under sjukdomstiden för att uppleva välbefinnande och hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Berit
supervisor
organization
alternative title
En studie om anhörigas upplevelser.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anhörigvårdare, vård i hemmet, hemsjukvård, livssituation
language
Swedish
id
2525097
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525097,
 abstract   = {Vård i hemmet har de senaste åren blivit en allt vanligare vårdform. Krav på anhörigas insatser har ökat. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vård av svårt sjuk när-stående i hemmet påverkar deras livssituation samt hur de upplever den infor-mation och det stöd de får. Undersökningsmetoden har haft en kvali-tativ ansats med innehållsanalytiskt inslag. Datainsamling har skett genom intervju av sex anhöriga till svårt sjuka närstående som vårdats i hemmet. Resultatet visade att anhöriga upplevde vård i hem--met som en positiv vårdform men saknade i viss mån in-formation och möjligheter till avlastning. Anhöriga upplevde också att de inte alltid var delaktiga i beslut som rörde både den sjuke närstående och dom själva. Det är därför viktigt att anhöriga får stöd och information och tillåts vara delaktiga i vårdarbetet under sjukdomstiden för att uppleva välbefinnande och hälsa. Vård i hemmet har de senaste åren blivit en allt vanligare vårdform. Krav på anhörigas insatser har ökat. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vård av svårt sjuk när-stående i hemmet påverkar deras livssituation samt hur de upplever den infor-mation och det stöd de får. Undersökningsmetoden har haft en kvali-tativ ansats med innehållsanalytiskt inslag. Datainsamling har skett genom intervju av sex anhöriga till svårt sjuka närstående som vårdats i hemmet. Resultatet visade att anhöriga upplevde vård i hem--met som en positiv vårdform men saknade i viss mån in-formation och möjligheter till avlastning. Anhöriga upplevde också att de inte alltid var delaktiga i beslut som rörde både den sjuke närstående och dom själva. Det är därför viktigt att anhöriga får stöd och information och tillåts vara delaktiga i vårdarbetet under sjukdomstiden för att uppleva välbefinnande och hälsa.},
 author    = {Andersson, Berit},
 keyword   = {anhörigvårdare, vård i hemmet, hemsjukvård, livssituation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vård i hemmet av svårt sjuk närstående},
 year     = {1999},
}