Advanced

Interprofessionellt samarbete

Andersson, Pia and Johansson, Christel (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Trots att både sjuksköterskor och läkare arbetar mot samma mål, ett optimalt välbefinnande för patienten, visar många studier på att samarbetet dem emellan är bristfälligt. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det interprofessionella samarbetet med läkare samt hur detta i sin tur påverkar omvårdnaden. Materialet inhämtades genom åtta bandinspelade intervjuer med sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Resultatet utmynnade i huvudtemat: samarbetets innehåll beroende av läkarens interprofessionella förmåga. De fyra underteman som framkom var: läkarens tongivande attityd, sjuksköterskans anpassningsbarhet, sjuksköterskans ansvarskänsla samt behov av läkarens tillgänglighet. Inom varje tema är... (More)
Trots att både sjuksköterskor och läkare arbetar mot samma mål, ett optimalt välbefinnande för patienten, visar många studier på att samarbetet dem emellan är bristfälligt. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det interprofessionella samarbetet med läkare samt hur detta i sin tur påverkar omvårdnaden. Materialet inhämtades genom åtta bandinspelade intervjuer med sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Resultatet utmynnade i huvudtemat: samarbetets innehåll beroende av läkarens interprofessionella förmåga. De fyra underteman som framkom var: läkarens tongivande attityd, sjuksköterskans anpassningsbarhet, sjuksköterskans ansvarskänsla samt behov av läkarens tillgänglighet. Inom varje tema är både negativa och positiva upplevelser av samarbetet presenterat. Sjuksköterskorna ansåg även att relationen med läkare var betydelsefull för patientsäkerheten, effektiviteten samt tryggheten i omvårdnaden. Genom att åskådliggöra samarbetets betydelse för arbetstillfredsställelsen och patientvården ges möjlighet till förändring och utveckling inom hälso- och sjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Pia and Johansson, Christel
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors upplevelser av samarbetet med läkare och dess betydelse för omvårdnaden.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interprofessionellt samarbete, sjuksköterska, läkare, omvårdnad
language
Swedish
id
2525106
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525106,
 abstract   = {Trots att både sjuksköterskor och läkare arbetar mot samma mål, ett optimalt välbefinnande för patienten, visar många studier på att samarbetet dem emellan är bristfälligt. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det interprofessionella samarbetet med läkare samt hur detta i sin tur påverkar omvårdnaden. Materialet inhämtades genom åtta bandinspelade intervjuer med sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Resultatet utmynnade i huvudtemat: samarbetets innehåll beroende av läkarens interprofessionella förmåga. De fyra underteman som framkom var: läkarens tongivande attityd, sjuksköterskans anpassningsbarhet, sjuksköterskans ansvarskänsla samt behov av läkarens tillgänglighet. Inom varje tema är både negativa och positiva upplevelser av samarbetet presenterat. Sjuksköterskorna ansåg även att relationen med läkare var betydelsefull för patientsäkerheten, effektiviteten samt tryggheten i omvårdnaden. Genom att åskådliggöra samarbetets betydelse för arbetstillfredsställelsen och patientvården ges möjlighet till förändring och utveckling inom hälso- och sjukvården.},
 author    = {Andersson, Pia and Johansson, Christel},
 keyword   = {interprofessionellt samarbete, sjuksköterska, läkare, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interprofessionellt samarbete},
 year     = {1999},
}