Advanced

Barn och smärta

Larsson, Peter (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Barns smärta har länge varit ignorerat men har ägnats mycket uppmärksamhet de senaste tio åren. Sjuksköterskan intar en central roll när det gäller barn och deras smärta. Han / hon skall upptäcka signaler på smärta och förmedla detta vidare till andra. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i dennesbedömning av smärta hos barn och vilka lämpliga hjälpmedel det finns i samband med beskrivning eller förmedling av barns smärtreaktioner.Metoden innebar en granskning av vetenskapliga artiklar. Resultatet utmynnade i fem temana som var relevanta till syftet. Dessa var; barnens ålder, barnens sätt att reagera på smärta, erfarenhet och attityder, interaktion samt hjälpmedel. En viktig slutsats... (More)
Barns smärta har länge varit ignorerat men har ägnats mycket uppmärksamhet de senaste tio åren. Sjuksköterskan intar en central roll när det gäller barn och deras smärta. Han / hon skall upptäcka signaler på smärta och förmedla detta vidare till andra. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i dennesbedömning av smärta hos barn och vilka lämpliga hjälpmedel det finns i samband med beskrivning eller förmedling av barns smärtreaktioner.Metoden innebar en granskning av vetenskapliga artiklar. Resultatet utmynnade i fem temana som var relevanta till syftet. Dessa var; barnens ålder, barnens sätt att reagera på smärta, erfarenhet och attityder, interaktion samt hjälpmedel. En viktig slutsats var att upplysningar från föräldrarna angåendederas barns smärtupplevelse, sällan togs i beaktning av sjuksköterskan.Dessutom framkom det en bristande överensstämmelse mellan barnens självrapportering av smärta och andras smärtobservationer, när smärtskattnings - instrument användes. Även myter angående analgetika till barn lever kvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Peter
supervisor
organization
alternative title
Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av barns smärta.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
smärta, barn, omvårdnad, bedömning, akut, postoperativ, hantering
language
Swedish
id
2525115
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525115,
 abstract   = {Barns smärta har länge varit ignorerat men har ägnats mycket uppmärksamhet de senaste tio åren. Sjuksköterskan intar en central roll när det gäller barn och deras smärta. Han / hon skall upptäcka signaler på smärta och förmedla detta vidare till andra. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i dennesbedömning av smärta hos barn och vilka lämpliga hjälpmedel det finns i samband med beskrivning eller förmedling av barns smärtreaktioner.Metoden innebar en granskning av vetenskapliga artiklar. Resultatet utmynnade i fem temana som var relevanta till syftet. Dessa var; barnens ålder, barnens sätt att reagera på smärta, erfarenhet och attityder, interaktion samt hjälpmedel. En viktig slutsats var att upplysningar från föräldrarna angåendederas barns smärtupplevelse, sällan togs i beaktning av sjuksköterskan.Dessutom framkom det en bristande överensstämmelse mellan barnens självrapportering av smärta och andras smärtobservationer, när smärtskattnings - instrument användes. Även myter angående analgetika till barn lever kvar.},
 author    = {Larsson, Peter},
 keyword   = {smärta, barn, omvårdnad, bedömning, akut, postoperativ, hantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn och smärta},
 year     = {1999},
}