Advanced

Kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi

Hopf, Mari (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Vanligt är att tidiga tecken på kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi varken upptäcks eller behandlas förrän den är uppenbar. Av patienterna upplever 22% kognitiv dysfunktion. Sjuksköterskan saknar ofta utbildning för att bedöma patientens mentala status. Utbildning och att medvetandegöra problemet kan leda till att dysfunktionen upptäcks i ett tidigt skede, och behandlas mer framgångsrikt. Studiens syfte var att undersöka om ett definitions- och bedömningsschema kunde underlätta för personal att upptäcka, bedöma, åtgärda samt behandla oro, agitation samt förvirring. Instrumentet Sedation Assessment Tool användes. Personalen utbildades i instrumentet och tillståndet kognitiv dysfunktion. Tretton patienter bedömdes vid tjugo tillfällen.... (More)
Vanligt är att tidiga tecken på kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi varken upptäcks eller behandlas förrän den är uppenbar. Av patienterna upplever 22% kognitiv dysfunktion. Sjuksköterskan saknar ofta utbildning för att bedöma patientens mentala status. Utbildning och att medvetandegöra problemet kan leda till att dysfunktionen upptäcks i ett tidigt skede, och behandlas mer framgångsrikt. Studiens syfte var att undersöka om ett definitions- och bedömningsschema kunde underlätta för personal att upptäcka, bedöma, åtgärda samt behandla oro, agitation samt förvirring. Instrumentet Sedation Assessment Tool användes. Personalen utbildades i instrumentet och tillståndet kognitiv dysfunktion. Tretton patienter bedömdes vid tjugo tillfällen. Personalen fick därefter en enkät. Sedation Assessment Tool har bidragit till att vårdpersonalen blivit medvetna om tillståndet och kan i ett tidigare skede urskilja oro, agitation samt förvirring. De har fått en handlingsberedskap för att kunna åtgärda tillstånden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hopf, Mari
supervisor
organization
alternative title
Utvärdering av ett bedömningsschema som inkluderar underlag för bedömning, omvårdnadsåtgärder samt behandling.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kognitiv dysfunktion, hjärtkirurgi, oro, agitation, förvirring, bedömning, bedömningsinstrument, omvårdnadsåtgärder
language
Swedish
id
2525149
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525149,
 abstract   = {Vanligt är att tidiga tecken på kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi varken upptäcks eller behandlas förrän den är uppenbar. Av patienterna upplever 22% kognitiv dysfunktion. Sjuksköterskan saknar ofta utbildning för att bedöma patientens mentala status. Utbildning och att medvetandegöra problemet kan leda till att dysfunktionen upptäcks i ett tidigt skede, och behandlas mer framgångsrikt. Studiens syfte var att undersöka om ett definitions- och bedömningsschema kunde underlätta för personal att upptäcka, bedöma, åtgärda samt behandla oro, agitation samt förvirring. Instrumentet Sedation Assessment Tool användes. Personalen utbildades i instrumentet och tillståndet kognitiv dysfunktion. Tretton patienter bedömdes vid tjugo tillfällen. Personalen fick därefter en enkät. Sedation Assessment Tool har bidragit till att vårdpersonalen blivit medvetna om tillståndet och kan i ett tidigare skede urskilja oro, agitation samt förvirring. De har fått en handlingsberedskap för att kunna åtgärda tillstånden.},
 author    = {Hopf, Mari},
 keyword   = {kognitiv dysfunktion, hjärtkirurgi, oro, agitation, förvirring, bedömning, bedömningsinstrument, omvårdnadsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi},
 year     = {1999},
}