Advanced

Prevention vid hjärt- kärlsjukdom

Carlsson, Marie and Widing-Larsson, Marie-Louise (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Hjärt-kärlsjukdom är den största enskilda dödsorsaken i de flesta industrialiserade länder. Syftet med studien var att belysa riskfaktorernafysisk inaktivitet, hyperkolesterolemi och övervikt samt att beskrivasjuksköterskans roll i preventivt arbete vid hjärt- kärlsjukdom. Metodenvar litteraturstudie. Resultatet visade att riskerna med fysisk inaktivitetvar betydande. Vid en ökning av den fysiska aktiviteten kunde sänkning av blodtrycket och mortaliteten ses. Även kolesterolvärdet visades ha betydelse för uppkomsten av hjärt- kärlsjukdomar. När detta värde stegunder första hälften av 1900-talet ökade frekvensen av hjärt- kärlsjukdomar.Då medvetenheten om kostens betydelse ökade, minskade dessa sjukdomari takt med att kolesterolvärdet... (More)
Hjärt-kärlsjukdom är den största enskilda dödsorsaken i de flesta industrialiserade länder. Syftet med studien var att belysa riskfaktorernafysisk inaktivitet, hyperkolesterolemi och övervikt samt att beskrivasjuksköterskans roll i preventivt arbete vid hjärt- kärlsjukdom. Metodenvar litteraturstudie. Resultatet visade att riskerna med fysisk inaktivitetvar betydande. Vid en ökning av den fysiska aktiviteten kunde sänkning av blodtrycket och mortaliteten ses. Även kolesterolvärdet visades ha betydelse för uppkomsten av hjärt- kärlsjukdomar. När detta värde stegunder första hälften av 1900-talet ökade frekvensen av hjärt- kärlsjukdomar.Då medvetenheten om kostens betydelse ökade, minskade dessa sjukdomari takt med att kolesterolvärdet sjönk. Ett klart samband mellan övervikt ochrisk för hjärt- kärlsjukdomar kunde ses. Dock visades fördelningen av kroppsfett ha stor betydelse oberoende av Body Mass Index (BMI). Detframkom även att ett patientcentrerat arbetssätt var viktigt för att nåframgångsrika resultat samt att sjuksköterskan spelade en framträdanderoll i det preventiva arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Marie and Widing-Larsson, Marie-Louise
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
fysisk inaktivitet, prevention, hjärt- kärlsjukdom, hyperkolesterolemi, övervikt, patientundervisning
language
Swedish
id
2525170
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525170,
 abstract   = {Hjärt-kärlsjukdom är den största enskilda dödsorsaken i de flesta industrialiserade länder. Syftet med studien var att belysa riskfaktorernafysisk inaktivitet, hyperkolesterolemi och övervikt samt att beskrivasjuksköterskans roll i preventivt arbete vid hjärt- kärlsjukdom. Metodenvar litteraturstudie. Resultatet visade att riskerna med fysisk inaktivitetvar betydande. Vid en ökning av den fysiska aktiviteten kunde sänkning av blodtrycket och mortaliteten ses. Även kolesterolvärdet visades ha betydelse för uppkomsten av hjärt- kärlsjukdomar. När detta värde stegunder första hälften av 1900-talet ökade frekvensen av hjärt- kärlsjukdomar.Då medvetenheten om kostens betydelse ökade, minskade dessa sjukdomari takt med att kolesterolvärdet sjönk. Ett klart samband mellan övervikt ochrisk för hjärt- kärlsjukdomar kunde ses. Dock visades fördelningen av kroppsfett ha stor betydelse oberoende av Body Mass Index (BMI). Detframkom även att ett patientcentrerat arbetssätt var viktigt för att nåframgångsrika resultat samt att sjuksköterskan spelade en framträdanderoll i det preventiva arbetet.},
 author    = {Carlsson, Marie and Widing-Larsson, Marie-Louise},
 keyword   = {fysisk inaktivitet,prevention,hjärt- kärlsjukdom,hyperkolesterolemi,övervikt,patientundervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prevention vid hjärt- kärlsjukdom},
 year     = {1999},
}