Advanced

Sjuksköterskors uppfattning och bedömning av cancersmärta

Fagerström, Hanna and Fransson, Linda (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Studier har visat att otillräcklig smärtlindring ofta upplevts som ett problem för cancerpatienter. Då sjuksköterskan har nära kontakt med patienten och förfogar över viss medicinering kan hennes bedömning ha betydelse för den smärtlindring patienten erhåller. Syftet med föreliggande studie blev därför att få en bild av hur sjuksköterskor på avdelningar med cancersjuka uppfattade och bedömde cancersmärta samt faktorer som kunde påverka bedömningen. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet gjordes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att cancersmärta var ont, stort och outhärdligt för patienten. De metoder som av sjuksköterskorna... (More)
Studier har visat att otillräcklig smärtlindring ofta upplevts som ett problem för cancerpatienter. Då sjuksköterskan har nära kontakt med patienten och förfogar över viss medicinering kan hennes bedömning ha betydelse för den smärtlindring patienten erhåller. Syftet med föreliggande studie blev därför att få en bild av hur sjuksköterskor på avdelningar med cancersjuka uppfattade och bedömde cancersmärta samt faktorer som kunde påverka bedömningen. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet gjordes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att cancersmärta var ont, stort och outhärdligt för patienten. De metoder som av sjuksköterskorna ansågs ha störst betydelse i smärtbedömningen var patientens egen berättelse och observation. Övriga metoder var användandet av fysiologiska parametrar, anhöriga, mätinstrument och intuition. Studiens resultat indikerade att om flera olika metoder användes vid smärtbedömningen uppnåddes en högre kvalitet och objektivitet. Sjuksköterskorna ansåg sig inte begränsade av rädsla för biverkningar, beroende och andningsdepression. Däremot kunde otillräckliga ordinationer och tidsbrist påverka smärtbedömningen negativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerström, Hanna and Fransson, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cancersmärta, smärtbedömning, påverkans-faktorer, sjuksköterska
language
Swedish
id
2525212
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525212,
 abstract   = {Studier har visat att otillräcklig smärtlindring ofta upplevts som ett problem för cancerpatienter. Då sjuksköterskan har nära kontakt med patienten och förfogar över viss medicinering kan hennes bedömning ha betydelse för den smärtlindring patienten erhåller. Syftet med föreliggande studie blev därför att få en bild av hur sjuksköterskor på avdelningar med cancersjuka uppfattade och bedömde cancersmärta samt faktorer som kunde påverka bedömningen. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet gjordes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att cancersmärta var ont, stort och outhärdligt för patienten. De metoder som av sjuksköterskorna ansågs ha störst betydelse i smärtbedömningen var patientens egen berättelse och observation. Övriga metoder var användandet av fysiologiska parametrar, anhöriga, mätinstrument och intuition. Studiens resultat indikerade att om flera olika metoder användes vid smärtbedömningen uppnåddes en högre kvalitet och objektivitet. Sjuksköterskorna ansåg sig inte begränsade av rädsla för biverkningar, beroende och andningsdepression. Däremot kunde otillräckliga ordinationer och tidsbrist påverka smärtbedömningen negativt.},
 author    = {Fagerström, Hanna and Fransson, Linda},
 keyword   = {cancersmärta, smärtbedömning, påverkans-faktorer, sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors uppfattning och bedömning av cancersmärta},
 year     = {1999},
}