Advanced

Handledningsprocessen

Borulf, Hanna and Karlsson, Jennie (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Handledningsprocessen mellan studerande och handledare påverkas hela tiden av en rad faktorer, vilka har både positiv och negativ inverkan på processen. Syftet med studien var att belysa handledningsprocessen utifrån sjuksköterskestuderandes respektive handledande sjuk-sköterskors perspektiv och fastställa vad som karaktäriserar god handledning, hur god handledning kan uppnås samt vilka som är delaktiga och bär ansvar för handledningsprocessen. Undersökningen utfördes som en kvalitativ studie, med utgångspunkt i analytisk induktion, där meningskoncentration användes för kategorisering av data. Åtta studerande och sju handledare intervjuades. Resulatetet visade att studerande och handledare i många fall hade liknande upplevelser om vilka... (More)
Handledningsprocessen mellan studerande och handledare påverkas hela tiden av en rad faktorer, vilka har både positiv och negativ inverkan på processen. Syftet med studien var att belysa handledningsprocessen utifrån sjuksköterskestuderandes respektive handledande sjuk-sköterskors perspektiv och fastställa vad som karaktäriserar god handledning, hur god handledning kan uppnås samt vilka som är delaktiga och bär ansvar för handledningsprocessen. Undersökningen utfördes som en kvalitativ studie, med utgångspunkt i analytisk induktion, där meningskoncentration användes för kategorisering av data. Åtta studerande och sju handledare intervjuades. Resulatetet visade att studerande och handledare i många fall hade liknande upplevelser om vilka faktorer som påverkar handledningsprocessen. Studiens resultat visade att god handledning kräver en öppen och god kommunikation mellan studerande och handledare, en kommunikation grundad på samtal och frågor. Dessutom behövs förberedelser, klar ansvarsfördelning samt tillräcklig tid avsatt för handledning. Av resultatet kan slutsatsen dras att handledarutbildning är viktig för att en god handledningsprocess skall kunna uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borulf, Hanna and Karlsson, Jennie
supervisor
organization
alternative title
Utifrån sjuksköterskestuderandes samt handledande sjuksköterskors perspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, studerande, handledare, handledningsprocess
language
Swedish
id
2525297
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525297,
 abstract   = {Handledningsprocessen mellan studerande och handledare påverkas hela tiden av en rad faktorer, vilka har både positiv och negativ inverkan på processen. Syftet med studien var att belysa handledningsprocessen utifrån sjuksköterskestuderandes respektive handledande sjuk-sköterskors perspektiv och fastställa vad som karaktäriserar god handledning, hur god handledning kan uppnås samt vilka som är delaktiga och bär ansvar för handledningsprocessen. Undersökningen utfördes som en kvalitativ studie, med utgångspunkt i analytisk induktion, där meningskoncentration användes för kategorisering av data. Åtta studerande och sju handledare intervjuades. Resulatetet visade att studerande och handledare i många fall hade liknande upplevelser om vilka faktorer som påverkar handledningsprocessen. Studiens resultat visade att god handledning kräver en öppen och god kommunikation mellan studerande och handledare, en kommunikation grundad på samtal och frågor. Dessutom behövs förberedelser, klar ansvarsfördelning samt tillräcklig tid avsatt för handledning. Av resultatet kan slutsatsen dras att handledarutbildning är viktig för att en god handledningsprocess skall kunna uppnås.},
 author    = {Borulf, Hanna and Karlsson, Jennie},
 keyword   = {sjuksköterska, studerande, handledare, handledningsprocess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handledningsprocessen},
 year     = {1999},
}