Advanced

Ett självständigt liv -en rehabiliteringsmodell för patienter med schizofreni

Taghrid, Jassim (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Schizofrena besvär är ett kvarstående problem trots medicinering. För att reducera dessa olägenheter har ett rehabiliteringsprogram för patienter med schizofreni utarbetats, den sk ESL-modellen. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors, skötares och en psykologs erfarenheter av att använda ESL-modellen. Utifrån ett kvalitativt perspektiv samlades data in genom att intervjua nio personer, med erfarenhet av ESL-modellen, ur de ovan nämnda yrkeskategorierna. Av resultaten framkom det att intervjupersonerna betonade modellens goda struktur och flexibilitet samt att modellen kunde anpassas efter patienternas individuella behov. Personalens erfarenheter var övervägande positiva och de svårigheter som... (More)
Schizofrena besvär är ett kvarstående problem trots medicinering. För att reducera dessa olägenheter har ett rehabiliteringsprogram för patienter med schizofreni utarbetats, den sk ESL-modellen. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors, skötares och en psykologs erfarenheter av att använda ESL-modellen. Utifrån ett kvalitativt perspektiv samlades data in genom att intervjua nio personer, med erfarenhet av ESL-modellen, ur de ovan nämnda yrkeskategorierna. Av resultaten framkom det att intervjupersonerna betonade modellens goda struktur och flexibilitet samt att modellen kunde anpassas efter patienternas individuella behov. Personalens erfarenheter var övervägande positiva och de svårigheter som påträffades under tillämpningen gick i regel att lösa. Slutsatsen var att ESL-modellen visade sig användbar på denna patientgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taghrid, Jassim
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors, skötares och en psykologs erfarenheter.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ESL-modellen, schizofreni, rehabilitering, erfarenhet
language
Swedish
id
2525324
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525324,
 abstract   = {Schizofrena besvär är ett kvarstående problem trots  medicinering. För att reducera dessa olägenheter har ett rehabiliteringsprogram för patienter med schizofreni utarbetats, den sk ESL-modellen. Syftet med denna  studie var att belysa sjuksköterskors, skötares och en psykologs erfarenheter av  att använda ESL-modellen. Utifrån ett kvalitativt perspektiv samlades data in genom att intervjua nio personer, med erfarenhet av ESL-modellen, ur de ovan nämnda yrkeskategorierna. Av resultaten framkom det att intervjupersonerna betonade modellens  goda struktur och flexibilitet samt att modellen kunde anpassas efter patienternas individuella behov. Personalens erfarenheter var övervägande positiva och de svårigheter som påträffades under tillämpningen gick i regel att lösa. Slutsatsen var att ESL-modellen visade sig användbar på denna patientgrupp.},
 author    = {Taghrid, Jassim},
 keyword   = {ESL-modellen, schizofreni, rehabilitering, erfarenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett självständigt liv -en rehabiliteringsmodell för patienter med schizofreni},
 year     = {1999},
}