Advanced

Diabetessjuksköterskans undervisning av patienter med icke insulin beroende diabetes

Mossberg, Mia and Olsson, Lena (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Undervisning är en viktig komponent i diabetesvården. Syftet med studien var att undersöka diabetessjuksköterskans undervisning av patienter med icke insulin beroende diabetes. Materialet samlades in genom åtta bandinspelade intervjuer med diabetessjuksköterskor i primärvården. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Under analysen av intervjuerna bildades två huvudkategorier, individ/nivå anpassning samt kontroll av att given information uppfattats korrekt och också kvarhålls. Resultatet visade på att det övervägande var en samstämmighet i hur diabetessjuksköterskorna undervisade patienterna. Genom att de skapade en god relation, lärde känna patienten samt tog hänsyn till faktorer som ålder och förutsättningar hade... (More)
Undervisning är en viktig komponent i diabetesvården. Syftet med studien var att undersöka diabetessjuksköterskans undervisning av patienter med icke insulin beroende diabetes. Materialet samlades in genom åtta bandinspelade intervjuer med diabetessjuksköterskor i primärvården. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Under analysen av intervjuerna bildades två huvudkategorier, individ/nivå anpassning samt kontroll av att given information uppfattats korrekt och också kvarhålls. Resultatet visade på att det övervägande var en samstämmighet i hur diabetessjuksköterskorna undervisade patienterna. Genom att de skapade en god relation, lärde känna patienten samt tog hänsyn till faktorer som ålder och förutsättningar hade diabetessjuksköterskan en ambition att individ/nivå anpassa sin undervisning. Diabetessjuksköterskorna kontrollerade att given information uppfattades korrekt samt kvarhölls genom att ta upp det vid patientens nästföljande besök. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mossberg, Mia and Olsson, Lena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diabetessjuksköterska, undervisning, NIDDM
language
Swedish
id
2525328
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525328,
 abstract   = {Undervisning är en viktig komponent i diabetesvården. Syftet med studien var att undersöka diabetessjuksköterskans undervisning av patienter med icke insulin beroende diabetes. Materialet samlades in genom åtta bandinspelade intervjuer med diabetessjuksköterskor i primärvården. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Under analysen av intervjuerna bildades två huvudkategorier, individ/nivå anpassning samt kontroll av att given information uppfattats korrekt och också kvarhålls. Resultatet visade på att det övervägande var en samstämmighet i hur diabetessjuksköterskorna undervisade patienterna. Genom att de skapade en god relation, lärde känna patienten samt tog hänsyn till faktorer som ålder och förutsättningar hade diabetessjuksköterskan en ambition att individ/nivå anpassa sin undervisning. Diabetessjuksköterskorna kontrollerade att given information uppfattades korrekt samt kvarhölls genom att ta upp det vid patientens nästföljande besök.},
 author    = {Mossberg, Mia and Olsson, Lena},
 keyword   = {diabetessjuksköterska, undervisning, NIDDM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diabetessjuksköterskans undervisning av patienter med icke insulin beroende diabetes},
 year     = {1999},
}