Advanced

Bäckenledssmärtor under graviditet i relation till bakomliggande faktorer

Leth, Christel (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Bäckenledssmärtor under graviditet är vanligt och bes-vären tenderar till att öka. Syftet med denna studie var att kartlägga problemet med bäckenledssmärta under graviditet i relation till andra faktorer. Studien genom-fördes som prospektiv epidemiologisk studie löpandeöver sex veckor under februari och mars 1999 på samt-liga mödravårdscentraler i Malmö. Resultatet visar att 68 % av av alla gravida upplevde subjektiva bäckenleds-smärtor. Signifikanta skillnader kunde ses gällande olikadagliga aktiviteter för de kvinnor med bäckenledssmärtor som ej var sjukskrivna kontra de kvinnor som var sjuk-skrivna för sina smärtor. Endast 13/73 av de kvinnor som upplevde smärta hade någon typ av smärtlindring.Ingen skillnad förelåg mellan utlandsfödda... (More)
Bäckenledssmärtor under graviditet är vanligt och bes-vären tenderar till att öka. Syftet med denna studie var att kartlägga problemet med bäckenledssmärta under graviditet i relation till andra faktorer. Studien genom-fördes som prospektiv epidemiologisk studie löpandeöver sex veckor under februari och mars 1999 på samt-liga mödravårdscentraler i Malmö. Resultatet visar att 68 % av av alla gravida upplevde subjektiva bäckenleds-smärtor. Signifikanta skillnader kunde ses gällande olikadagliga aktiviteter för de kvinnor med bäckenledssmärtor som ej var sjukskrivna kontra de kvinnor som var sjuk-skrivna för sina smärtor. Endast 13/73 av de kvinnor som upplevde smärta hade någon typ av smärtlindring.Ingen skillnad förelåg mellan utlandsfödda kvinnor totalt kontra svenskfödda kvinnor. Dock sågs differanser mellan olika etniska tillhörigheter. Resultat från denna undersökning pekar på att bäckenledssmärtor är ett stort problem varför det är av intresse att forskning och studier som denna får fortsatt uppmärksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leth, Christel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bäckenledssmärta, gravid, dagliga aktiviteter, etnicitet, p-piller
language
Swedish
id
2525342
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525342,
 abstract   = {Bäckenledssmärtor under graviditet är vanligt och bes-vären tenderar till att öka. Syftet med denna studie var att kartlägga problemet med bäckenledssmärta under graviditet i relation till andra faktorer. Studien genom-fördes som prospektiv epidemiologisk studie löpandeöver sex veckor under februari och mars 1999 på samt-liga mödravårdscentraler i Malmö. Resultatet visar att 68 % av av alla gravida upplevde subjektiva bäckenleds-smärtor. Signifikanta skillnader kunde ses gällande olikadagliga aktiviteter för de kvinnor med bäckenledssmärtor som ej var sjukskrivna kontra de kvinnor som var sjuk-skrivna för sina smärtor. Endast 13/73 av de kvinnor som upplevde smärta hade någon typ av smärtlindring.Ingen skillnad förelåg mellan utlandsfödda kvinnor totalt kontra svenskfödda kvinnor. Dock sågs differanser mellan olika etniska tillhörigheter. Resultat från denna undersökning pekar på att bäckenledssmärtor är ett stort problem varför det är av intresse att forskning och studier som denna får fortsatt uppmärksamhet.},
 author    = {Leth, Christel},
 keyword   = {bäckenledssmärta, gravid, dagliga aktiviteter, etnicitet, p-piller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bäckenledssmärtor under graviditet i relation till bakomliggande faktorer},
 year     = {1999},
}