Advanced

Sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring

McWilliam, Jenny and Roth, Ann-Sofie (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Mycket forskning har gjorts på smärta, och många studier visar att en stor andel patienter är underbehandlade. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring, på en vuxen- respektive barnavdelning. Med hjälp av studien kunde eventuella skillnader och likheter identifieras. Tolv sjuksköterskor intervjuades; sex sjuksköterskor på allmänkirurgisk avdelning och sex barnsjuksköterskor. Resultatet av studien visade att sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring skiljde sig i många avseenden. Barnsjuksköterskorna hade en inarbetad smärtbedömningsrutin, där mätinstrumenten VAS och Wong användes regelbundet. Sjuksköterskorna på... (More)
Mycket forskning har gjorts på smärta, och många studier visar att en stor andel patienter är underbehandlade. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring, på en vuxen- respektive barnavdelning. Med hjälp av studien kunde eventuella skillnader och likheter identifieras. Tolv sjuksköterskor intervjuades; sex sjuksköterskor på allmänkirurgisk avdelning och sex barnsjuksköterskor. Resultatet av studien visade att sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring skiljde sig i många avseenden. Barnsjuksköterskorna hade en inarbetad smärtbedömningsrutin, där mätinstrumenten VAS och Wong användes regelbundet. Sjuksköterskorna på vuxenavdelningarna använde VAS i smärtbedömningen, dock ej regelbundet. Smärtlindring av vuxna patienter var till största delen medicinskt inriktad, till skillnad från smärtlindringen av barn som var både fysiskt och psykiskt inriktad. Studien visade även att en önskan efter mer kunskap förelåg hos samtliga sjuksköterskor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
McWilliam, Jenny and Roth, Ann-Sofie
supervisor
organization
alternative title
En jämförelse mellan en vuxen- respektive barnavdelning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, postoperativ smärta, smärtbedömning, smärtlindring, barn
language
Swedish
id
2525394
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525394,
 abstract   = {Mycket forskning har gjorts på smärta, och många studier visar att en stor andel patienter är underbehandlade. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring, på en vuxen- respektive barnavdelning. Med hjälp av studien kunde eventuella skillnader och likheter identifieras. Tolv sjuksköterskor intervjuades; sex sjuksköterskor på allmänkirurgisk avdelning och sex barnsjuksköterskor. Resultatet av studien visade att sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring skiljde sig i många avseenden. Barnsjuksköterskorna hade en inarbetad smärtbedömningsrutin, där mätinstrumenten VAS och Wong användes regelbundet. Sjuksköterskorna på vuxenavdelningarna använde VAS i smärtbedömningen, dock ej regelbundet. Smärtlindring av vuxna patienter var till största delen medicinskt inriktad, till skillnad från smärtlindringen av barn som var både fysiskt och psykiskt inriktad. Studien visade även att en önskan efter mer kunskap förelåg hos samtliga sjuksköterskor.},
 author    = {McWilliam, Jenny and Roth, Ann-Sofie},
 keyword   = {sjuksköterska, postoperativ smärta, smärtbedömning, smärtlindring, barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors uppfattningar av postoperativ smärtbedömning och smärtlindring},
 year     = {1999},
}