Advanced

Ungdomars upplevelser av sin psykosociala hälsa vid ulcerös kolit

Bengtsson, Anna and Schön, Åsa (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Ulcerös kolit är en av de vanligast förekommandeinflammatoriska tarmsjukdomarna och debuterar oftamellan 15- 35 års ålder. Syftet med denna studie var att undersöka eventuella variationer i hur ungdomar med ulcerös kolit upplevde sin psykosociala hälsa i familjesammanhang, skola/ arbete, vardagsliv, kamrat-umgänge samt sexuella relationer. Metoden som användes var kvalitativ, och inspirerad av fenomenografisk ansats. Studien baserades på nio halvstrukturerade intervjuer med ungdomar ( 18-27 år) med diagnostiserad ulcerös kolit. Resultatet visade att ungdomarna upplevde psykosociala problem inom samtliga områden. Ett stort problem var begränsningar i vardagslivet vilka till stor del utgjordes av bristen på och närheten till toaletter.... (More)
Ulcerös kolit är en av de vanligast förekommandeinflammatoriska tarmsjukdomarna och debuterar oftamellan 15- 35 års ålder. Syftet med denna studie var att undersöka eventuella variationer i hur ungdomar med ulcerös kolit upplevde sin psykosociala hälsa i familjesammanhang, skola/ arbete, vardagsliv, kamrat-umgänge samt sexuella relationer. Metoden som användes var kvalitativ, och inspirerad av fenomenografisk ansats. Studien baserades på nio halvstrukturerade intervjuer med ungdomar ( 18-27 år) med diagnostiserad ulcerös kolit. Resultatet visade att ungdomarna upplevde psykosociala problem inom samtliga områden. Ett stort problem var begränsningar i vardagslivet vilka till stor del utgjordes av bristen på och närheten till toaletter. Flertalet av ungdomarna dolde sin sjukdom för omgivningen på olika sätt eftersom de var rädda för omgivningens reaktioner. Vidare framkom det att stöd och förståelse från omgivningen betydde mycket för ungdomarnas psykosociala välbefinnande. Stödet från omgivningen och sjukvården uppvisade brister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Anna and Schön, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ungdomar, ulcerös kolit, psykosocial, hälsa
language
Swedish
id
2525407
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525407,
 abstract   = {Ulcerös kolit är en av de vanligast förekommandeinflammatoriska tarmsjukdomarna och debuterar oftamellan 15- 35 års ålder. Syftet med denna studie var att undersöka eventuella variationer i hur ungdomar med ulcerös kolit upplevde sin psykosociala hälsa i familjesammanhang, skola/ arbete, vardagsliv, kamrat-umgänge samt sexuella relationer. Metoden som användes var kvalitativ, och inspirerad av fenomenografisk ansats. Studien baserades på nio halvstrukturerade intervjuer med ungdomar ( 18-27 år) med diagnostiserad ulcerös kolit. Resultatet visade att ungdomarna upplevde psykosociala problem inom samtliga områden. Ett stort problem var begränsningar i vardagslivet vilka till stor del utgjordes av bristen på och närheten till toaletter. Flertalet av ungdomarna dolde sin sjukdom för omgivningen på olika sätt eftersom de var rädda för omgivningens reaktioner. Vidare framkom det att stöd och förståelse från omgivningen betydde mycket för ungdomarnas psykosociala välbefinnande. Stödet från omgivningen och sjukvården uppvisade brister.},
 author    = {Bengtsson, Anna and Schön, Åsa},
 keyword   = {ungdomar, ulcerös kolit, psykosocial, hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars upplevelser av sin psykosociala hälsa vid ulcerös kolit},
 year     = {1999},
}