Advanced

Faktorer som påverkar postoperativ smärtbehandling

Durnberger, Harriet and Persson, Camilla (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Litteraturstudiens syfte var att undersöka faktorer som påverkade sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta samt att undersöka faktorer som påverkade patientens postoperativa smärtupplevelse. Metoden innebar systematisk litteraturöversikt, med huvudsakliga sökord: postoperative, pain, factors, expectations, assessment, attitudes, intensity, nursing och patients, vilket innebar en granskning av relevanta vetenskapliga artiklar samt en analys av dessa. Resultatet utmynnade i att sjuksköterskornas arbetsrutiner, kunskap, kommunikationsförmåga, erfarenhet och attityder samt patienternas attityder, socioemotionella situation och kommunikationsförmåga var faktorer som påverkade sjuksköterskans bedömning... (More)
Litteraturstudiens syfte var att undersöka faktorer som påverkade sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta samt att undersöka faktorer som påverkade patientens postoperativa smärtupplevelse. Metoden innebar systematisk litteraturöversikt, med huvudsakliga sökord: postoperative, pain, factors, expectations, assessment, attitudes, intensity, nursing och patients, vilket innebar en granskning av relevanta vetenskapliga artiklar samt en analys av dessa. Resultatet utmynnade i att sjuksköterskornas arbetsrutiner, kunskap, kommunikationsförmåga, erfarenhet och attityder samt patienternas attityder, socioemotionella situation och kommunikationsförmåga var faktorer som påverkade sjuksköterskans bedömning och behandling samt patientens postoperativa smärtlindring. Patienternas kunskap kring betydelsen av god postoperativ smärtlindring var liten. Patienterna sade sig vara nöjda med smärtlindringen trots smärta, i vissa fall svår sådan. Författarna till föreliggande studie anser att arbetsrutinerna kan förbättras genom kvalitetssäkring och minskad arbetsbelastning. Ökade kunskaper om analgetika både under sjuksköterskans utbildning och genom fortbildning på arbetsplatsen skulle minska rädslan för biverkningar och tillvänjning. Vidare skulle ökad information förändra patientattityden till postoperativ smärtlindring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Durnberger, Harriet and Persson, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
postoperativ, smärta, sjuksköterska, patient
language
Swedish
id
2525412
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525412,
 abstract   = {Litteraturstudiens syfte var att undersöka faktorer som påverkade sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta samt att undersöka faktorer som påverkade patientens postoperativa smärtupplevelse. Metoden innebar systematisk litteraturöversikt, med huvudsakliga sökord: postoperative, pain, factors, expectations, assessment, attitudes, intensity, nursing och patients, vilket innebar en granskning av relevanta vetenskapliga artiklar samt en analys av dessa. Resultatet utmynnade i att sjuksköterskornas arbetsrutiner, kunskap, kommunikationsförmåga, erfarenhet och attityder samt patienternas attityder, socioemotionella situation och kommunikationsförmåga var faktorer som påverkade sjuksköterskans bedömning och behandling samt patientens postoperativa smärtlindring. Patienternas kunskap kring betydelsen av god postoperativ smärtlindring var liten. Patienterna sade sig vara nöjda med smärtlindringen trots smärta, i vissa fall svår sådan. Författarna till föreliggande studie anser att arbetsrutinerna kan förbättras genom kvalitetssäkring och minskad arbetsbelastning. Ökade kunskaper om analgetika både under sjuksköterskans utbildning och genom fortbildning på arbetsplatsen skulle minska rädslan för biverkningar och tillvänjning. Vidare skulle ökad information förändra patientattityden till postoperativ smärtlindring.},
 author    = {Durnberger, Harriet and Persson, Camilla},
 keyword   = {postoperativ, smärta, sjuksköterska, patient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar postoperativ smärtbehandling},
 year     = {1999},
}