Advanced

Patienters upplevelse av preoperativ kommunikation, smärta och smärtbehandling i samband med hysterektomi

Hultin, Anneli (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Forskning visar att postoperativ smärta är underbehandlad.Olika studier har ifrågasatt sjuksköterskors förmåga att bedömapatienternas smärta samt att observera derasrespons på erhållen analgetika för att kunna ge ytterligare smärtbehandling vid behov.Syftet med föreliggande studie var att belysa patienternas upplevelse av den preoperativa informationen och den postoperativa smärtanoch smärtbehandlingen samt att få en bild av patienternas upplevelse av mötet med vårdpersonalen. Metoden som användes vid analsen av de semi-strukturerade intervjuerna var Innehållsanalys. Målet var inte att generalisera utifrån resultatet. Resultatet indikerade dock ett samband mellan patienternas smärta, oro och smärtbehandling samt preoperativ information. En... (More)
Forskning visar att postoperativ smärta är underbehandlad.Olika studier har ifrågasatt sjuksköterskors förmåga att bedömapatienternas smärta samt att observera derasrespons på erhållen analgetika för att kunna ge ytterligare smärtbehandling vid behov.Syftet med föreliggande studie var att belysa patienternas upplevelse av den preoperativa informationen och den postoperativa smärtanoch smärtbehandlingen samt att få en bild av patienternas upplevelse av mötet med vårdpersonalen. Metoden som användes vid analsen av de semi-strukturerade intervjuerna var Innehållsanalys. Målet var inte att generalisera utifrån resultatet. Resultatet indikerade dock ett samband mellan patienternas smärta, oro och smärtbehandling samt preoperativ information. En slutsats som kan dras av studien är att preoperativ information hade stor betydelse för de intervjuade kvinnornas upplevelse av den postoperativa smärtan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultin, Anneli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
preoperativ information, postoperativ smärta, oro, smärtbehandling, VAS
language
Swedish
id
2525417
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525417,
 abstract   = {Forskning visar att postoperativ smärta är underbehandlad.Olika studier har ifrågasatt sjuksköterskors förmåga att bedömapatienternas smärta samt att observera derasrespons på erhållen analgetika för att kunna ge ytterligare smärtbehandling vid behov.Syftet med föreliggande studie var att belysa patienternas upplevelse av den preoperativa informationen och den postoperativa smärtanoch smärtbehandlingen samt att få en bild av patienternas upplevelse av mötet med vårdpersonalen. Metoden som användes vid analsen av de semi-strukturerade intervjuerna var Innehållsanalys. Målet var inte att generalisera utifrån resultatet. Resultatet indikerade dock ett samband mellan patienternas smärta, oro och smärtbehandling samt preoperativ information. En slutsats som kan dras av studien är att preoperativ information hade stor betydelse för de intervjuade kvinnornas upplevelse av den postoperativa smärtan.},
 author    = {Hultin, Anneli},
 keyword   = {preoperativ information, postoperativ smärta, oro, smärtbehandling, VAS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av preoperativ kommunikation, smärta och smärtbehandling i samband med hysterektomi},
 year     = {1999},
}