Advanced

Effektivisering av sjukvård

Jarl, Malin (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Trots ekonomiska nedskärningar skall vårdkvaliteten fortsätta att hålla en hög standard. Användandet av mobila produkter anses vara ett sätt att effektivisera sjukvården. Med mobila produkter avses här mobiltelefoner, bärbara datorer och personsökare. Syftet med studien var att undersöka huruvida distriktssköterskor upplevde att mobila produkter effektiviserade deras arbete och om de därigenom kunde höja omvårdnadskvaliteten. Analysarbetet genomfördes som innehållsanalys med viss förankring i grounded theory. Resultatet visade att hög omvårdnadskvalitet uppfattades kunna ges utan modern teknologi. Mobila produkter sågs snarare som ett arbetsredskap som effektiviserade arbetet genom bl.a. bättre kommunikation, samarbete och tidsvinst.... (More)
Trots ekonomiska nedskärningar skall vårdkvaliteten fortsätta att hålla en hög standard. Användandet av mobila produkter anses vara ett sätt att effektivisera sjukvården. Med mobila produkter avses här mobiltelefoner, bärbara datorer och personsökare. Syftet med studien var att undersöka huruvida distriktssköterskor upplevde att mobila produkter effektiviserade deras arbete och om de därigenom kunde höja omvårdnadskvaliteten. Analysarbetet genomfördes som innehållsanalys med viss förankring i grounded theory. Resultatet visade att hög omvårdnadskvalitet uppfattades kunna ges utan modern teknologi. Mobila produkter sågs snarare som ett arbetsredskap som effektiviserade arbetet genom bl.a. bättre kommunikation, samarbete och tidsvinst. Ekonomi uppfattades vara en bromsande faktor då teknik ofta initialt är kostsamt. Kunskapsbrist om produkterna och deras användning pekade på att det behövs utbildning för att uppnå maximalt utnyttjande av tekniken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarl, Malin
supervisor
organization
alternative title
Distriktssköterskans upplevelse av hur mobila produkter påverkar omvårdnadsarbetet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
distriktssköterska, effektivisering, mobiltelefon,bärbar dator, personsökare, omvårdnadskvalitet
language
Swedish
id
2525421
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525421,
 abstract   = {Trots ekonomiska nedskärningar skall vårdkvaliteten fortsätta att hålla en hög standard. Användandet av mobila produkter anses vara ett sätt att effektivisera sjukvården. Med mobila produkter avses här mobiltelefoner, bärbara datorer och personsökare. Syftet med studien var att undersöka huruvida distriktssköterskor upplevde att mobila produkter effektiviserade deras arbete och om de därigenom kunde höja omvårdnadskvaliteten. Analysarbetet genomfördes som innehållsanalys med viss förankring i grounded theory. Resultatet visade att hög omvårdnadskvalitet uppfattades kunna ges utan modern teknologi. Mobila produkter sågs snarare som ett arbetsredskap som effektiviserade arbetet genom bl.a. bättre kommunikation, samarbete och tidsvinst. Ekonomi uppfattades vara en bromsande faktor då teknik ofta initialt är kostsamt. Kunskapsbrist om produkterna och deras användning pekade på att det behövs utbildning för att uppnå maximalt utnyttjande av tekniken.},
 author    = {Jarl, Malin},
 keyword   = {distriktssköterska, effektivisering, mobiltelefon,bärbar dator, personsökare, omvårdnadskvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisering av sjukvård},
 year     = {1999},
}