Advanced

Hjärtinfarkt

Grevin, Ann-Christine and Heinonen, Susanna (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Hjärtinfarkt drabbar årligen ca 40000 personer i Sverige och betraktas som en folksjukdom. Hur hjärtinfarktpatienter uppfattar sitt insjuknande är föga undersökt, trots att patienters sjukdomsuppfattning anses ha stor betydelse för tillfrisknandet. Som blivande sjuksköterskor har vi upplevt vikten av att kunna möta denna patientgrupp ute i vården. Studiens syfte var av den anledningen att beskriva variationer i patienters uppfattningar av insjuknandet, och med utgångspunkt i studiens resultat belysa sådan omvårdnad vilken är väsentlig i omvårdnadssammanhang för denna patientgrupp. Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer med relativt öppna frågeställningar. Sex män och två kvinnor intervjuades. Den analysmetod som lämpade sig... (More)
Hjärtinfarkt drabbar årligen ca 40000 personer i Sverige och betraktas som en folksjukdom. Hur hjärtinfarktpatienter uppfattar sitt insjuknande är föga undersökt, trots att patienters sjukdomsuppfattning anses ha stor betydelse för tillfrisknandet. Som blivande sjuksköterskor har vi upplevt vikten av att kunna möta denna patientgrupp ute i vården. Studiens syfte var av den anledningen att beskriva variationer i patienters uppfattningar av insjuknandet, och med utgångspunkt i studiens resultat belysa sådan omvårdnad vilken är väsentlig i omvårdnadssammanhang för denna patientgrupp. Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer med relativt öppna frågeställningar. Sex män och två kvinnor intervjuades. Den analysmetod som lämpade sig bäst för undersökningen var den fenomenografiska, då denna metod går ut på att beskriva människors olika uppfattningar av ett fenomen, så som det ter sig för den enskilda människan. Studiens resultat beskriver två kategorier, aktivt förhållningssätt och passivt förhållningssätt, vilka belyser att insjuknandet i hjärtinfarkt innebär, förstås och uppfattas på olika sätt av olika människor. Kunskap om och förståelse av patienters sjukdomsuppfattning är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grevin, Ann-Christine and Heinonen, Susanna
supervisor
organization
alternative title
Olika uppfattningar av insjuknandet?
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hjärtinfarkt, omvårdnad, fenomenografi, uppfattningar
language
Swedish
id
2525425
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525425,
 abstract   = {Hjärtinfarkt drabbar årligen ca 40000 personer i Sverige och betraktas som en folksjukdom. Hur hjärtinfarktpatienter uppfattar sitt insjuknande är föga undersökt, trots att patienters sjukdomsuppfattning anses ha stor betydelse för tillfrisknandet. Som blivande sjuksköterskor har vi upplevt vikten av att kunna möta denna patientgrupp ute i vården. Studiens syfte var av den anledningen att beskriva variationer i patienters uppfattningar av insjuknandet, och med utgångspunkt i studiens resultat belysa sådan omvårdnad vilken är väsentlig i omvårdnadssammanhang för denna patientgrupp. Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer med relativt öppna frågeställningar. Sex män och två kvinnor intervjuades. Den analysmetod som lämpade sig bäst för undersökningen var den fenomenografiska, då denna metod går ut på att beskriva människors olika uppfattningar av ett fenomen, så som det ter sig för den enskilda människan. Studiens resultat beskriver två kategorier, aktivt förhållningssätt och passivt förhållningssätt, vilka belyser att insjuknandet i hjärtinfarkt innebär, förstås och uppfattas på olika sätt av olika människor. Kunskap om och förståelse av patienters sjukdomsuppfattning är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete.},
 author    = {Grevin, Ann-Christine and Heinonen, Susanna},
 keyword   = {hjärtinfarkt, omvårdnad, fenomenografi, uppfattningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjärtinfarkt},
 year     = {1999},
}