Advanced

Traumatiserade flyktingar

Nilsson, Pernilla and Stigdotter, Jennifer (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med litteraturstudien var att få en ökad kunskap om de psykologiska följdverkningarna av tortyr och organiserat våld samt vilka faktorer som påverkar dessa. Vi har kritiskt granskat 17 stycken vetenskapliga artiklar och sammanställt dessa i fyra teman. De vanligaste diagnoserna som framkom var PTSD och depression. Övriga diagnoser var somatoforma syndrom och anpassningsstörningar. Vi fann även ett samband mellan diagnoserna PTSD och depression. Risk-faktorer för psykopatologi var: kön, äldre, psykisk sjukdom, handikapp samt brist på socialt stöd. Mindre psykologisk förberedelse för tortyr framkom som en signifikant riskfaktor för psykiska symptom. Vikten av att ha en meningsfull aktivitet bekräftades också i studien. Det är svårt... (More)
Syftet med litteraturstudien var att få en ökad kunskap om de psykologiska följdverkningarna av tortyr och organiserat våld samt vilka faktorer som påverkar dessa. Vi har kritiskt granskat 17 stycken vetenskapliga artiklar och sammanställt dessa i fyra teman. De vanligaste diagnoserna som framkom var PTSD och depression. Övriga diagnoser var somatoforma syndrom och anpassningsstörningar. Vi fann även ett samband mellan diagnoserna PTSD och depression. Risk-faktorer för psykopatologi var: kön, äldre, psykisk sjukdom, handikapp samt brist på socialt stöd. Mindre psykologisk förberedelse för tortyr framkom som en signifikant riskfaktor för psykiska symptom. Vikten av att ha en meningsfull aktivitet bekräftades också i studien. Det är svårt att dra generella slutsatser men resultatet tyder på att flyktingar har fler psykiska problem än övriga invandrare och att olika trauman skapar olika symptommönster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Pernilla and Stigdotter, Jennifer
supervisor
organization
alternative title
Psykologiska följdverkningar av tortyr och organiserat våld.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flyktingar, tortyr, organiserat våld, psykologiska följdverkningar, PTSD
language
Swedish
id
2525466
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525466,
 abstract   = {Syftet med litteraturstudien var att få en ökad kunskap om de psykologiska följdverkningarna av tortyr och organiserat våld samt vilka faktorer som påverkar dessa. Vi har kritiskt granskat 17 stycken vetenskapliga artiklar och sammanställt dessa i fyra teman. De vanligaste diagnoserna som framkom var PTSD och depression. Övriga diagnoser var somatoforma syndrom och anpassningsstörningar. Vi fann även ett samband mellan diagnoserna PTSD och depression. Risk-faktorer för psykopatologi var: kön, äldre, psykisk sjukdom, handikapp samt brist på socialt stöd. Mindre psykologisk förberedelse för tortyr framkom som en signifikant riskfaktor för psykiska symptom. Vikten av att ha en meningsfull aktivitet bekräftades också i studien. Det är svårt att dra generella slutsatser men resultatet tyder på att flyktingar har fler psykiska problem än övriga invandrare och att olika trauman skapar olika symptommönster.},
 author    = {Nilsson, Pernilla and Stigdotter, Jennifer},
 keyword   = {flyktingar, tortyr, organiserat våld, psykologiska följdverkningar, PTSD},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traumatiserade flyktingar},
 year     = {1999},
}