Advanced

Långtidsarbetslöshetens effekter på såväl individen som familjen

Drakenbrink, Maria and Herlin Mauritzson, Susanne (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter arbetslöshet har på den enskilde individen och familjen. Att förlora sitt arbete är en av de större stressupplevelserna man kan råka ut för i livet. Resultatet visade att framförallt långtids-arbetslöshet i högre grad påverkade individen och familjen ekonomiskt och socialt. Ur ett långtidsperspektiv påverkades hälsan negativt i form av depression och fysiskt icke - välbefinnande vilket i sin tur ledde till negativa hälsoeffekter för familjen. Det visade sig finnas klara samband mellan barnens hälsa och den sociala miljö de växte upp i. Slutsatsen av studien var att arbetslöshet för med sig psykosociala konsekvenser för den drabbade men även för dennes familj. Personer som... (More)
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter arbetslöshet har på den enskilde individen och familjen. Att förlora sitt arbete är en av de större stressupplevelserna man kan råka ut för i livet. Resultatet visade att framförallt långtids-arbetslöshet i högre grad påverkade individen och familjen ekonomiskt och socialt. Ur ett långtidsperspektiv påverkades hälsan negativt i form av depression och fysiskt icke - välbefinnande vilket i sin tur ledde till negativa hälsoeffekter för familjen. Det visade sig finnas klara samband mellan barnens hälsa och den sociala miljö de växte upp i. Slutsatsen av studien var att arbetslöshet för med sig psykosociala konsekvenser för den drabbade men även för dennes familj. Personer som arbetar kring dessa familjer bör utgå från ett helhetsperspektiv när man bedömer insatsbehovet liksom i den personliga kontakten med dessa familjer vid utformningen av familjestödjande program. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drakenbrink, Maria and Herlin Mauritzson, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psychosocial health, children and unem-ployment, unemployment, social environment, families at risk, children at risk
language
Swedish
id
2525475
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525475,
 abstract   = {Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter arbetslöshet har på den enskilde individen och familjen. Att förlora sitt arbete är en av de större stressupplevelserna man kan råka ut för i livet. Resultatet visade att framförallt långtids-arbetslöshet i högre grad påverkade individen och familjen ekonomiskt och socialt. Ur ett långtidsperspektiv påverkades hälsan negativt i form av depression och fysiskt icke - välbefinnande vilket i sin tur ledde till negativa hälsoeffekter för familjen. Det visade sig finnas klara samband mellan barnens hälsa och den sociala miljö de växte upp i. Slutsatsen av studien var att arbetslöshet för med sig psykosociala konsekvenser för den drabbade men även för dennes familj. Personer som arbetar kring dessa familjer bör utgå från ett helhetsperspektiv när man bedömer insatsbehovet liksom i den personliga kontakten med dessa familjer vid utformningen av familjestödjande program.},
 author    = {Drakenbrink, Maria and Herlin Mauritzson, Susanne},
 keyword   = {psychosocial health, children and unem-ployment, unemployment, social environment, families at risk, children at risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långtidsarbetslöshetens effekter på såväl individen som familjen},
 year     = {1999},
}