Advanced

Respiratorisk symtomkontroll hos terminalt sjuka patienter

Dahl, Carina (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter med ökande tumörbörda eller med metastaser i lungorna drabbas ofta av respiratoriska symtom vid livets slut. I denna litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar granskats. Syftet var att lyfta framåtgärder som vårdpersonalen, främst sjuksköterskan kan utföra för att uppnå respiratorisk symtomkontroll hos terminalt sjuka och döende patienter. I resultatet återfinns få omvårdnads åtgärder till skillnad mot medicinska interventioner. Frisk luft, en fläkt och lägesändring kan underlätta andningsarbetet. Syrgas används ofta som åtgärd vid dyspné, bäst effekt erhålls hos patienter med hypoxi. Morfin som har en respirations- och ångestdämpande effekt kan utnyttjas både vid dyspné och dödsrosslingar. Sugning av luftvägarna är en... (More)
Patienter med ökande tumörbörda eller med metastaser i lungorna drabbas ofta av respiratoriska symtom vid livets slut. I denna litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar granskats. Syftet var att lyfta framåtgärder som vårdpersonalen, främst sjuksköterskan kan utföra för att uppnå respiratorisk symtomkontroll hos terminalt sjuka och döende patienter. I resultatet återfinns få omvårdnads åtgärder till skillnad mot medicinska interventioner. Frisk luft, en fläkt och lägesändring kan underlätta andningsarbetet. Syrgas används ofta som åtgärd vid dyspné, bäst effekt erhålls hos patienter med hypoxi. Morfin som har en respirations- och ångestdämpande effekt kan utnyttjas både vid dyspné och dödsrosslingar. Sugning av luftvägarna är en vanlig åtgärd bland sjuksköterskor, men anses av dessa som obehaglig för patienten. Skopolamin kan ge effektiv lindring vid sekretansamlingar i svalget om det ges i tidigt skede. Slutsatsen av dennastudie är att symtomlindring ibland kan vara svår att uppnå, men det finns olika åtgärder att välja mellan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Carina
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
terminalt sjuka, dyspné, dödsrosslingar, symtomkontroll
language
Swedish
id
2525480
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525480,
 abstract   = {Patienter med ökande tumörbörda eller med metastaser i lungorna drabbas ofta av respiratoriska symtom vid livets slut. I denna litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar granskats. Syftet var att lyfta framåtgärder som vårdpersonalen, främst sjuksköterskan kan utföra för att uppnå respiratorisk symtomkontroll hos terminalt sjuka och döende patienter. I resultatet återfinns få omvårdnads åtgärder till skillnad mot medicinska interventioner. Frisk luft, en fläkt och lägesändring kan underlätta andningsarbetet. Syrgas används ofta som åtgärd vid dyspné, bäst effekt erhålls hos patienter med hypoxi. Morfin som har en respirations- och ångestdämpande effekt kan utnyttjas både vid dyspné och dödsrosslingar. Sugning av luftvägarna är en vanlig åtgärd bland sjuksköterskor, men anses av dessa som obehaglig för patienten. Skopolamin kan ge effektiv lindring vid sekretansamlingar i svalget om det ges i tidigt skede. Slutsatsen av dennastudie är att symtomlindring ibland kan vara svår att uppnå, men det finns olika åtgärder att välja mellan.},
 author    = {Dahl, Carina},
 keyword   = {terminalt sjuka, dyspné, dödsrosslingar, symtomkontroll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Respiratorisk symtomkontroll hos terminalt sjuka patienter},
 year     = {1999},
}