Advanced

Barn och smärta

Olsson, Elisabeth and Lundberg, Marie (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärta är en subjektiv upplevelse. När man analyserar och bedömer barns smärta är det viktigt att man tar hänsyn till smärtans många aspekter. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av hur barn visar smärta, vilka observationer som ligger till grund för hennes smärtbedömning samt vilka omvårdnadsåtgärder hon vidtar. Metoden var kvalitativ och grundade sig på intervjuer med åtta sjuksköterskor eller barnsjuksköterskor Resultatet av studien visade att sjuksköterskan ansåg att varje barn är unikt i sina smärtuttryck. Sjuksköterskan hade svårt att sätta ord på vad hon observerade hos barnen för att uppskatta smärtan. Smärtskattningsinstrument användes i liten utsträckning. Omvårdnadsåtgärderna som vidtogs för att... (More)
Smärta är en subjektiv upplevelse. När man analyserar och bedömer barns smärta är det viktigt att man tar hänsyn till smärtans många aspekter. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av hur barn visar smärta, vilka observationer som ligger till grund för hennes smärtbedömning samt vilka omvårdnadsåtgärder hon vidtar. Metoden var kvalitativ och grundade sig på intervjuer med åtta sjuksköterskor eller barnsjuksköterskor Resultatet av studien visade att sjuksköterskan ansåg att varje barn är unikt i sina smärtuttryck. Sjuksköterskan hade svårt att sätta ord på vad hon observerade hos barnen för att uppskatta smärtan. Smärtskattningsinstrument användes i liten utsträckning. Omvårdnadsåtgärderna som vidtogs för att lindra barns smärta var till stor del medicinska. Den icke-medicinska åtgärd som användes mest frekvent var avledning. Fortsatt forskning inom vissa områden behövs dock för att kunna säkra en god omvårdnad för barn med smärtor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Elisabeth and Lundberg, Marie
supervisor
organization
alternative title
Hur sjuksköterskan uppskattar och åtgärdar barns smärta.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, smärta, smärtbedömning, smärtskattning, smärtåtgärder
language
Swedish
id
2525503
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525503,
 abstract   = {Smärta är en subjektiv upplevelse. När man analyserar och bedömer barns smärta är det viktigt att man tar hänsyn till smärtans många aspekter. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av hur barn visar smärta, vilka observationer som ligger till grund för hennes smärtbedömning samt vilka omvårdnadsåtgärder hon vidtar. Metoden var kvalitativ och grundade sig på intervjuer med åtta sjuksköterskor eller barnsjuksköterskor Resultatet av studien visade att sjuksköterskan ansåg att varje barn är unikt i sina smärtuttryck. Sjuksköterskan hade svårt att sätta ord på vad hon observerade hos barnen för att uppskatta smärtan. Smärtskattningsinstrument användes i liten utsträckning. Omvårdnadsåtgärderna som vidtogs för att lindra barns smärta var till stor del medicinska. Den icke-medicinska åtgärd som användes mest frekvent var avledning. Fortsatt forskning inom vissa områden behövs dock för att kunna säkra en god omvårdnad för barn med smärtor.},
 author    = {Olsson, Elisabeth and Lundberg, Marie},
 keyword   = {barn, smärta, smärtbedömning, smärtskattning, smärtåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn och smärta},
 year     = {1999},
}