Advanced

Hur tillgodoser sjuksköterskan bröst- cancerpatienters behov av samtal om existentiella och andliga frågor ?

Arbman, Birgitta (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att hon kan tillgodose bröstcancerpatientens om-vårdnadsbehov avseende samtal om existentiella och andliga frågor. Fem kvinnliga sjuksköterskor som samtliga arbetar med kvinnor som har metastaserande bröstcancer intervjua-des. Frågeställningarna berörde sjuksköterskans upplevelser av patientens samtalsbehov och om sjuksköterskans utbild-ning var tillräcklig för att kunna tillgodose detta omvård-nadsbehov. Resultaten visade att sjuksköterskan upplever att det finns ett stort behov hos nästan alla bröstcancerpatienter att samtala om livets djupare och svårare frågor. Det var vik-tigt att försöka fånga ögonblicket och om man initialt priori-terar tid för samtal gör man en stor... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att hon kan tillgodose bröstcancerpatientens om-vårdnadsbehov avseende samtal om existentiella och andliga frågor. Fem kvinnliga sjuksköterskor som samtliga arbetar med kvinnor som har metastaserande bröstcancer intervjua-des. Frågeställningarna berörde sjuksköterskans upplevelser av patientens samtalsbehov och om sjuksköterskans utbild-ning var tillräcklig för att kunna tillgodose detta omvård-nadsbehov. Resultaten visade att sjuksköterskan upplever att det finns ett stort behov hos nästan alla bröstcancerpatienter att samtala om livets djupare och svårare frågor. Det var vik-tigt att försöka fånga ögonblicket och om man initialt priori-terar tid för samtal gör man en stor vinst i det fortsatta för-loppet. Sjuksköterskorna tyckte att de kunde tillgodose sam-talsbehovet men uttryckte önskemål om mer tid för att bättre kunna bemöta patienten. De efterlyste också mer utbildning för studenter för att de skall våga ge sig in i djupare samtal och undgå det inre kaos som annars kan infinna sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arbman, Birgitta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, bröstcancerpatient, samtalsbehov, utbildningsbehov, existentiell, andlig
language
Swedish
id
2525513
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525513,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att hon kan tillgodose bröstcancerpatientens om-vårdnadsbehov avseende samtal om existentiella och andliga frågor. Fem kvinnliga sjuksköterskor som samtliga arbetar med kvinnor som har metastaserande bröstcancer intervjua-des. Frågeställningarna berörde sjuksköterskans upplevelser av patientens samtalsbehov och om sjuksköterskans utbild-ning var tillräcklig för att kunna tillgodose detta omvård-nadsbehov. Resultaten visade att sjuksköterskan upplever att det finns ett stort behov hos nästan alla bröstcancerpatienter att samtala om livets djupare och svårare frågor. Det var vik-tigt att försöka fånga ögonblicket och om man initialt priori-terar tid för samtal gör man en stor vinst i det fortsatta för-loppet. Sjuksköterskorna tyckte att de kunde tillgodose sam-talsbehovet men uttryckte önskemål om mer tid för att bättre kunna bemöta patienten. De efterlyste också mer utbildning för studenter för att de skall våga ge sig in i djupare samtal och  undgå det inre kaos som annars kan infinna sig.},
 author    = {Arbman, Birgitta},
 keyword   = {sjuksköterska, bröstcancerpatient, samtalsbehov, utbildningsbehov, existentiell, andlig},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur tillgodoser sjuksköterskan bröst- cancerpatienters behov av samtal om existentiella och andliga frågor ?},
 year     = {1999},
}