Advanced

Hiv-positivas upplevelser av stöd och bemötande vid kontakt med sjukvården

Croom, Viveca (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
I framtiden kommer förmodligen alltfler människor med HIV/AIDS att uppsöka sjukhus. Vid litteraturgenomgång framgick att behovet av forskning kring vården av HIV-positiva patienter var stort för att denna patientgrupp ska erhålla professionell omvårdnad. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka hur HIV-positiva människor upplever stöd och bemötande vid besök på olika sjukvårdsinrättningar. Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av de HIV-positiva intervjupersonerna upplevde ett positivt bemötande, framför allt på infektionskliniker. Det var en skillnad till det bättre jämfört med situationen i mitten av 1980-talet då sjukvårdspersonal uppvisade stor rädsla för HIV. En del av... (More)
I framtiden kommer förmodligen alltfler människor med HIV/AIDS att uppsöka sjukhus. Vid litteraturgenomgång framgick att behovet av forskning kring vården av HIV-positiva patienter var stort för att denna patientgrupp ska erhålla professionell omvårdnad. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka hur HIV-positiva människor upplever stöd och bemötande vid besök på olika sjukvårdsinrättningar. Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av de HIV-positiva intervjupersonerna upplevde ett positivt bemötande, framför allt på infektionskliniker. Det var en skillnad till det bättre jämfört med situationen i mitten av 1980-talet då sjukvårdspersonal uppvisade stor rädsla för HIV. En del av intervjudeltagarna hade dåliga erfarenheter i samband med erhållande av resultat efter genomgången HIV-test då personalen hade uppträtt på ett oprofessionellt sätt. Det framkom att kunskap ingav förtroende och trygghet. Respondenterna uppgav att vårdpersonal inte undvek fysisk kontakt. För att ge professionell omvårdnad till HIV-positiva/aidssjuka patienter krävs ett individanpassat bemötande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Croom, Viveca
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HIV/AIDS, stöd, bemötande, trygghet, beröring
language
Swedish
id
2525522
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525522,
 abstract   = {I framtiden kommer förmodligen alltfler människor med HIV/AIDS att uppsöka sjukhus. Vid litteraturgenomgång framgick att behovet av forskning kring vården av HIV-positiva patienter var stort för att denna patientgrupp ska erhålla professionell omvårdnad. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka hur HIV-positiva människor upplever stöd och bemötande vid besök på olika sjukvårdsinrättningar. Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av de HIV-positiva intervjupersonerna upplevde ett positivt bemötande, framför allt på infektionskliniker. Det var en skillnad till det bättre jämfört med situationen i mitten av 1980-talet då sjukvårdspersonal uppvisade stor rädsla för HIV. En del av intervjudeltagarna hade dåliga erfarenheter i samband med erhållande av resultat efter genomgången HIV-test då personalen hade uppträtt på ett oprofessionellt sätt. Det framkom att kunskap ingav förtroende och trygghet. Respondenterna uppgav att vårdpersonal inte undvek fysisk kontakt. För att ge professionell omvårdnad till HIV-positiva/aidssjuka patienter krävs ett individanpassat bemötande.},
 author    = {Croom, Viveca},
 keyword   = {HIV/AIDS, stöd, bemötande, trygghet, beröring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hiv-positivas upplevelser av stöd och bemötande vid kontakt med sjukvården},
 year     = {1999},
}