Advanced

Omvårdnad vid livets slutskede

Borgström, Hanna (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Utvecklingen inom den palliativa vården på hospis har det senaste årtiondet ökat i Sverige och övriga världen. Enligt den senaste prioriteringsutredningen från socialdepartementet är palliativ vård något som skall prioriteras. För att arbeta med vård i livets slutskede krävs utbildning och fortbildning. Syftet med studien var att undersöka och förstå vad som krävs av sjuksköterskor som arbetar på hospis för att ge den omvårdnad som krävs i livets slutskede. Studien genomfördes på två hospisavdelningar där vardera fyra sjuksköterskor intervjuades. Resultatet av innehållsanalysen visade att sjuksköterskan är en nyckelperson för omvårdnaden kring patienten. Studien visar på att sjuksköterskan arbetar mycket för att förbättra patientens och... (More)
Utvecklingen inom den palliativa vården på hospis har det senaste årtiondet ökat i Sverige och övriga världen. Enligt den senaste prioriteringsutredningen från socialdepartementet är palliativ vård något som skall prioriteras. För att arbeta med vård i livets slutskede krävs utbildning och fortbildning. Syftet med studien var att undersöka och förstå vad som krävs av sjuksköterskor som arbetar på hospis för att ge den omvårdnad som krävs i livets slutskede. Studien genomfördes på två hospisavdelningar där vardera fyra sjuksköterskor intervjuades. Resultatet av innehållsanalysen visade att sjuksköterskan är en nyckelperson för omvårdnaden kring patienten. Studien visar på att sjuksköterskan arbetar mycket för att förbättra patientens och hans anhörigas livskvalitet. Hon arbetar med att lindra patientens symtom såväl fysiskt som psykiskt och hon poängterar vikten av skratt och glädje. Det krävs mycket kunskap och färdigheter av henne för att bedriva god omvårdnad i livets slutskede. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgström, Hanna
supervisor
organization
alternative title
Vad krävs av hospissjuksköterskan för att ge god omvårdnad i livets slutskede.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, omvårdnad i livet slutskede, hospis, palliativ vård
language
Swedish
id
2525526
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525526,
 abstract   = {Utvecklingen inom den palliativa vården på hospis har det senaste årtiondet ökat i Sverige och övriga världen. Enligt den senaste prioriteringsutredningen från socialdepartementet är palliativ vård något som skall prioriteras. För att arbeta med vård i livets slutskede krävs utbildning och fortbildning. Syftet med studien var att undersöka och förstå vad som krävs av sjuksköterskor som arbetar på hospis för att ge den omvårdnad som krävs i livets slutskede. Studien genomfördes på två hospisavdelningar där vardera fyra sjuksköterskor intervjuades. Resultatet av innehållsanalysen visade att sjuksköterskan är en nyckelperson för omvårdnaden kring patienten. Studien visar på att sjuksköterskan arbetar mycket för att förbättra patientens och hans anhörigas livskvalitet. Hon arbetar med att lindra patientens symtom såväl fysiskt som psykiskt och hon poängterar vikten av skratt och glädje. Det krävs mycket kunskap och färdigheter av henne för att bedriva god omvårdnad i livets slutskede.},
 author    = {Borgström, Hanna},
 keyword   = {sjuksköterska, omvårdnad i livet slutskede, hospis, palliativ vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad vid livets slutskede},
 year     = {1999},
}