Advanced

Interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter med missbruksproblem

Martinsson, Urban (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidigare studier har visat att missbrukare är en patientgrupp som betraktas som både krävande och påfrestande att arbeta med, syftet med denna studien var att undersöka själva interaktionen mellan dessa och sjuksköterskor. För attbelysa detta så har fem sjuksköterskor på två somatiska akutmottagningar intervjuats om attityder,omvårdnadsstrategier och upplevelser i samband med vården av missbrukare. Resultatet av studien var att sjuksköterskorna såg missbruk både som ett beteende och som en sjukdom. Missbrukaren uppfattades som en både krävande och hotfull patient. Även ifall det fanns en vilja att försöka att förstå missbrukarens situation så gjordetidigare erfarenheter med missbrukare och arbetsbelastningen på akutmottagningarna att... (More)
Tidigare studier har visat att missbrukare är en patientgrupp som betraktas som både krävande och påfrestande att arbeta med, syftet med denna studien var att undersöka själva interaktionen mellan dessa och sjuksköterskor. För attbelysa detta så har fem sjuksköterskor på två somatiska akutmottagningar intervjuats om attityder,omvårdnadsstrategier och upplevelser i samband med vården av missbrukare. Resultatet av studien var att sjuksköterskorna såg missbruk både som ett beteende och som en sjukdom. Missbrukaren uppfattades som en både krävande och hotfull patient. Även ifall det fanns en vilja att försöka att förstå missbrukarens situation så gjordetidigare erfarenheter med missbrukare och arbetsbelastningen på akutmottagningarna att sjuksköterskorna oftast bara gick in för att ge adekvat omvårdnad utan något större engagemang. Sjuksköterskeprofessionen och arbetskamraterna nämndes somviktiga att ha som stöd i omvårdnaden av missbrukare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Urban
supervisor
organization
alternative title
Ur sjuksköterskans perspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskor, interaktion, akutmottagningar, missbrukare
language
Swedish
id
2525530
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525530,
 abstract   = {Tidigare studier har visat att missbrukare är en patientgrupp som betraktas som både krävande och påfrestande att arbeta med, syftet med denna studien var att undersöka själva interaktionen mellan dessa och sjuksköterskor. För attbelysa detta så har fem sjuksköterskor på två somatiska akutmottagningar intervjuats om attityder,omvårdnadsstrategier och upplevelser i samband med vården av missbrukare. Resultatet av studien var att sjuksköterskorna såg missbruk både som ett beteende och som en sjukdom. Missbrukaren uppfattades som en både krävande och hotfull patient. Även ifall det fanns en vilja att försöka att förstå missbrukarens situation så gjordetidigare erfarenheter med missbrukare och arbetsbelastningen på akutmottagningarna att sjuksköterskorna oftast bara gick in för att ge adekvat omvårdnad utan något större engagemang. Sjuksköterskeprofessionen och arbetskamraterna nämndes somviktiga att ha som stöd i omvårdnaden av missbrukare.},
 author    = {Martinsson, Urban},
 keyword   = {sjuksköterskor, interaktion, akutmottagningar, missbrukare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter med missbruksproblem},
 year     = {1999},
}