Advanced

Inställning till livsstilsfrågor efter hjärtinfarkt

Nilsson, Sofia and Scharffenberg, Matilda (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka om män upplever sig ha en förändrad livsstil utifrån information och utbildning efter hjärtinfarkt. Intervjuer med tio arbetsföra män genomfördes utifrån semistrukturerad intervjuguide. Vid intervjutillfällena användes bandspelare och därefter analyserades materialet. Resultatet visade att samtliga respondenter genomgått någon form av livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. Sex respondenter uppger information som orsak till denna livsstilsförändring. Vidare visade studien även att dödsångest och livskris är faktorer som påverkar. Därav dras slutsatsen att sjuksköterskor med god kompetens inom pedagogik har stor möjlighet att påverka individer till livsstilsförändring.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sofia and Scharffenberg, Matilda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hjärtinfarkt, livsstilsförändring, information, stress, kost, motion, rökning
language
Swedish
id
2525534
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525534,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka om män upplever sig ha en förändrad livsstil utifrån information och utbildning efter hjärtinfarkt. Intervjuer med tio arbetsföra män genomfördes utifrån semistrukturerad intervjuguide. Vid intervjutillfällena användes bandspelare och därefter analyserades materialet. Resultatet visade att samtliga respondenter genomgått någon form av livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. Sex respondenter uppger information som orsak till denna livsstilsförändring. Vidare visade studien även att dödsångest och livskris är faktorer som påverkar. Därav dras slutsatsen att sjuksköterskor med god kompetens inom pedagogik har stor möjlighet att påverka individer till livsstilsförändring.},
 author    = {Nilsson, Sofia and Scharffenberg, Matilda},
 keyword   = {hjärtinfarkt, livsstilsförändring, information, stress, kost, motion, rökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inställning till livsstilsfrågor efter hjärtinfarkt},
 year     = {1999},
}