Advanced

Upplevelser av omvårdnad vid hemodialysbehandling - sett ur ett patientperspektiv

Khulaj, Fereshteh and Magnusson, Anette (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att beskriva hur hemodialyspatienter upplever den omvårdnad som sjuksköterskan ger i samband med hemodialysbehandling och med utgångspunkt från studiens resultat tydliggöra omvårdnadsaspekter. Studien har av den anledning sin utgångspunkt i ett patientperspektiv. En analysmetod med närhet till fenomenologin enligt Giorgies 5 analyssteg, har eftersträvats i studien. För att uppnå tillgång till patienternas upplevelse har en kvalitativ intervju med frågor av öppen karaktär använts som datainsamlingsmetod.Två pilotstudier utfördes och därefter intervjuades tre kvinnor och fem män vilka ingick i huvudstudiens urvalsgrupp. Studiens resultat ... (More)
Syftet med studien var att beskriva hur hemodialyspatienter upplever den omvårdnad som sjuksköterskan ger i samband med hemodialysbehandling och med utgångspunkt från studiens resultat tydliggöra omvårdnadsaspekter. Studien har av den anledning sin utgångspunkt i ett patientperspektiv. En analysmetod med närhet till fenomenologin enligt Giorgies 5 analyssteg, har eftersträvats i studien. För att uppnå tillgång till patienternas upplevelse har en kvalitativ intervju med frågor av öppen karaktär använts som datainsamlingsmetod.Två pilotstudier utfördes och därefter intervjuades tre kvinnor och fem män vilka ingick i huvudstudiens urvalsgrupp. Studiens resultat beskriver två kategorier: upplevelse av trygghet och upplevelse avsjuksköterskans bemötande. Tre huvudaspekter förekom inom kategori ett: kompetens,tillgänglighet och att ha stöd. Två huvudaspekter förekom inom kategori två: respekt och hjälpsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khulaj, Fereshteh and Magnusson, Anette
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hemodialys, omvårdnad, fenomenologi, kvalitativ intervju, patientupplevelse, patientperspektiv
language
Swedish
id
2525539
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525539,
 abstract   = {Syftet med studien var att beskriva hur  hemodialyspatienter upplever  den omvårdnad som sjuksköterskan ger i samband med  hemodialysbehandling  och  med  utgångspunkt från studiens resultat tydliggöra omvårdnadsaspekter. Studien  har av den anledning sin utgångspunkt i ett patientperspektiv. En analysmetod med närhet till fenomenologin  enligt Giorgies 5 analyssteg,  har eftersträvats i studien. För att uppnå tillgång till  patienternas upplevelse har en kvalitativ intervju  med frågor av öppen karaktär  använts som datainsamlingsmetod.Två pilotstudier utfördes och därefter intervjuades tre kvinnor och  fem  män  vilka ingick i  huvudstudiens urvalsgrupp. Studiens  resultat  beskriver två kategorier: upplevelse av trygghet  och upplevelse avsjuksköterskans bemötande. Tre huvudaspekter förekom  inom kategori ett: kompetens,tillgänglighet  och att ha  stöd. Två huvudaspekter förekom inom  kategori två: respekt och hjälpsamhet.},
 author    = {Khulaj, Fereshteh and Magnusson, Anette},
 keyword   = {hemodialys, omvårdnad, fenomenologi, kvalitativ intervju, patientupplevelse, patientperspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av omvårdnad vid hemodialysbehandling - sett ur ett patientperspektiv},
 year     = {1999},
}