Advanced

Humor i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv

Andersson, Helle (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Få studier om humor i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv är utförda i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av humor på en somatisk vårdenhet i Sverige.Undersökningsmetoden har haft en kvalitativ ansats.Datainsamling skedde genom intervjuer med åtta sjuksköterskor på en vårdenhet i södra Sverige. Analys av data utfördes med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalyssteg. I resultatet beskrev sjuksköterskorna att humor uppstod i både patientkontakt och personal emellan. Humor upplevdes skapa en lättsam stämning, etablera kontakt och reducerade oro och frustration vid stress. Humor beskrevs även kunna gynna patienters återhämtning. Arbetskamrater och arbetsbelastning ansågs av en del... (More)
Få studier om humor i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv är utförda i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av humor på en somatisk vårdenhet i Sverige.Undersökningsmetoden har haft en kvalitativ ansats.Datainsamling skedde genom intervjuer med åtta sjuksköterskor på en vårdenhet i södra Sverige. Analys av data utfördes med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalyssteg. I resultatet beskrev sjuksköterskorna att humor uppstod i både patientkontakt och personal emellan. Humor upplevdes skapa en lättsam stämning, etablera kontakt och reducerade oro och frustration vid stress. Humor beskrevs även kunna gynna patienters återhämtning. Arbetskamrater och arbetsbelastning ansågs av en del sjuksköterskor ha betydelse för uppkomst av humor. Det framstår som väsentligt att humor används på ett känsligt och väl avvägt vis. Situationer då den ansågs olämplig, var inför svårt sjuka människor, moribunda patienter och anhöriga i kris. Humor dokumenterades överlag inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Helle
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
humor i vården, sjuksköterskor, omvårdnad, humoristiska sammanhang, humoristiska funktioner
language
Swedish
id
2525544
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525544,
 abstract   = {Få studier om humor i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv är utförda i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av humor på en somatisk vårdenhet i Sverige.Undersökningsmetoden har haft en kvalitativ ansats.Datainsamling skedde genom intervjuer med åtta sjuksköterskor på en vårdenhet i södra Sverige. Analys av data utfördes med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalyssteg. I resultatet beskrev sjuksköterskorna att humor uppstod i både patientkontakt och personal emellan. Humor upplevdes skapa en lättsam stämning, etablera kontakt och reducerade oro och frustration vid stress. Humor beskrevs även kunna gynna patienters återhämtning. Arbetskamrater och arbetsbelastning ansågs av en del sjuksköterskor ha betydelse för uppkomst av humor. Det framstår som väsentligt att humor används på ett känsligt och väl avvägt vis. Situationer då den ansågs olämplig, var inför svårt sjuka människor, moribunda patienter och anhöriga i kris. Humor dokumenterades överlag inte.},
 author    = {Andersson, Helle},
 keyword   = {humor i vården, sjuksköterskor, omvårdnad, humoristiska sammanhang, humoristiska funktioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humor i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv},
 year     = {1999},
}