Advanced

Sexualitet efter förlossning

Stenbeck, Marita (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Kvinnor kan få problem med sitt underliv efter barnafödande och besvären kan påverka den sexuella lusten och glädjen i samlivet. Syftet med studien var att undersöka förstföderskors uppfattning av sexualitet efter en nyligen genomgången förlossning. Vidare att undersöka om det fanns skillnader vad gäller sexualitet mellan normalförlösta kvinnor som vid förlossning fick en spontan bristning i perineum och kvinnor som fick en mediolateral episiotomi. Datamaterialet inkluderade 34 kvinnor med bristning och 19 kvinnor med klipp. Studien genomfördes som en semistrukturerad enkät med slutna och öppna frågor. Sexualiteten operationaliserades till samlag, lust, lustflöde, smärta, orgasm, kroppsuppfattning och sexkvalité. Datamaterialet... (More)
Kvinnor kan få problem med sitt underliv efter barnafödande och besvären kan påverka den sexuella lusten och glädjen i samlivet. Syftet med studien var att undersöka förstföderskors uppfattning av sexualitet efter en nyligen genomgången förlossning. Vidare att undersöka om det fanns skillnader vad gäller sexualitet mellan normalförlösta kvinnor som vid förlossning fick en spontan bristning i perineum och kvinnor som fick en mediolateral episiotomi. Datamaterialet inkluderade 34 kvinnor med bristning och 19 kvinnor med klipp. Studien genomfördes som en semistrukturerad enkät med slutna och öppna frågor. Sexualiteten operationaliserades till samlag, lust, lustflöde, smärta, orgasm, kroppsuppfattning och sexkvalité. Datamaterialet analyserades statistiskt, analytiskt och deskriptivt med Chi²-test. De öppna frågorna analyserades med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. I enkätens avslutande fråga om kvinnornas uppfattning av nuvarande sexualitet, framträdde två huvudkategorier, relation och kroppsuppfattning. Återkommande kategorier var sexualitet, lust, bröst, trötthet, ensamhet, information, barn, rädsla, tillförsikt, självkänsla, underliv, smärta och tidsbrist. Nyckelord: Förstföderskor, bristning, klipp, sexualitet efter förlossning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenbeck, Marita
supervisor
organization
alternative title
En jämförelse mellan snedklipp och bristning hos förstföderskor, semistrukturerad enkät.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förstföderskor, bristning, klipp, sexualitet, förlossning
language
Swedish
id
2525571
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525571,
 abstract   = {Kvinnor kan få problem med sitt underliv efter barnafödande och besvären kan påverka den sexuella lusten och glädjen i samlivet. Syftet med studien var att undersöka förstföderskors uppfattning av sexualitet efter en nyligen genomgången förlossning. Vidare att undersöka om det fanns skillnader vad gäller sexualitet mellan normalförlösta kvinnor som vid förlossning fick en spontan bristning i perineum och kvinnor som fick en mediolateral episiotomi. Datamaterialet inkluderade 34 kvinnor med bristning och 19 kvinnor med klipp. Studien genomfördes som en semistrukturerad enkät med slutna och öppna frågor. Sexualiteten operationaliserades till samlag, lust, lustflöde, smärta, orgasm, kroppsuppfattning och sexkvalité. Datamaterialet analyserades statistiskt, analytiskt och deskriptivt med Chi²-test. De öppna frågorna analyserades med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. I enkätens avslutande fråga om kvinnornas uppfattning av nuvarande sexualitet, framträdde två huvudkategorier, relation och kroppsuppfattning. Återkommande kategorier var sexualitet, lust, bröst, trötthet, ensamhet, information, barn, rädsla, tillförsikt, självkänsla, underliv, smärta och tidsbrist. Nyckelord: Förstföderskor, bristning, klipp, sexualitet efter förlossning.},
 author    = {Stenbeck, Marita},
 keyword   = {förstföderskor, bristning, klipp, sexualitet, förlossning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sexualitet efter förlossning},
 year     = {1999},
}