Advanced

Omvårdnadsproblem efter thoraxkirurgi hos små barn med enkammarhjärtan

Hansson, Linda (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Introduktion: Ca 30-40 barn föds varje år i Sverige med mycket komplicerade hjärtfel. Dessa barn opereras i flera olika steg. Detta innebär ett antal sjukhusvistelser, ofta med besvärliga och långdragna förlopp. I denna studie inventeras omvårdnadsproblem hos barn i samband med hjärtkirurgi med total cardiopulmonell anastomos (TCPC). Metod: Fyra barn som opererats med TCPC har studerats. Uppgifter inhämtades från sedvanligt inskrivningssamtal, journaldokumentation och observationer av barnet under vårdtiden på Barn-Thiva och avdelning 93. Barnens smärta och omvårdnadsproblem skattades med hjälp av skalor(smärtskattning av små barn, SASB och omvårdnadsskattning av små barn, OVASB). Ett uppföljande telefonsamtal till tre av barnens föräldrar... (More)
Introduktion: Ca 30-40 barn föds varje år i Sverige med mycket komplicerade hjärtfel. Dessa barn opereras i flera olika steg. Detta innebär ett antal sjukhusvistelser, ofta med besvärliga och långdragna förlopp. I denna studie inventeras omvårdnadsproblem hos barn i samband med hjärtkirurgi med total cardiopulmonell anastomos (TCPC). Metod: Fyra barn som opererats med TCPC har studerats. Uppgifter inhämtades från sedvanligt inskrivningssamtal, journaldokumentation och observationer av barnet under vårdtiden på Barn-Thiva och avdelning 93. Barnens smärta och omvårdnadsproblem skattades med hjälp av skalor(smärtskattning av små barn, SASB och omvårdnadsskattning av små barn, OVASB). Ett uppföljande telefonsamtal till tre av barnens föräldrar gjordes en tid efter utskrivningen. Resultat: Hos samtliga fyra barn uppstod efter genomgången thoraxkirurgi omvårdnadsproblem, omfattande alla undersökta variabler och smärta under delar av, eller hela vårdtiden.Konklusion: Båda skalorna visade sig kunna vara värdefulla instrument för utvärdering av omvårdnadsmetoder och smärtbehandling av små barn. Tidig behandling kan leda till högre kvalitet av den postoperativa vården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, komplicerade medfödda hjärtfel, TCPC, smärta,omvårdnadsproblem
language
Swedish
id
2525608
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525608,
 abstract   = {Introduktion: Ca 30-40 barn föds varje år i Sverige med mycket komplicerade hjärtfel. Dessa barn opereras i flera olika steg. Detta innebär ett antal sjukhusvistelser, ofta med besvärliga och långdragna förlopp. I denna studie inventeras omvårdnadsproblem hos barn i samband med hjärtkirurgi med total cardiopulmonell anastomos (TCPC). Metod: Fyra barn som opererats med TCPC har studerats. Uppgifter inhämtades från sedvanligt inskrivningssamtal, journaldokumentation och observationer av barnet under vårdtiden på Barn-Thiva och avdelning 93. Barnens smärta och omvårdnadsproblem skattades med hjälp av skalor(smärtskattning av små barn, SASB och omvårdnadsskattning av små barn, OVASB). Ett uppföljande telefonsamtal till tre av barnens föräldrar gjordes en tid efter utskrivningen. Resultat: Hos samtliga fyra barn uppstod efter genomgången thoraxkirurgi omvårdnadsproblem, omfattande alla undersökta variabler och smärta under delar av, eller hela vårdtiden.Konklusion: Båda skalorna visade sig kunna vara värdefulla instrument för utvärdering av omvårdnadsmetoder och smärtbehandling av små barn. Tidig behandling kan leda till högre kvalitet av den postoperativa vården.},
 author    = {Hansson, Linda},
 keyword   = {barn, komplicerade medfödda hjärtfel, TCPC, smärta,omvårdnadsproblem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsproblem efter thoraxkirurgi hos små barn med enkammarhjärtan},
 year     = {1999},
}