Advanced

Omvårdnadsdokumentation inom kardiologisk omvårdnad

Månsson, Anette (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Omvårdnads dokumentation har genomgått en stor utveckling de senaste 10 åren och har medfört ett helt nytt sätt att dokumentera vilket betytt mycket för patientsäkerheten. Syftet med studien var att göra en kartläggning av hur omvårdnadsdokumentationen bedrivs inom kardiologisk omvårdnadoch vilka åsikter avdelnings- föreståndare och dokumentationutvecklare har på omvårdnads- dokumentationen och dess utveckling. En enkät studie med trettiosex avdelningsföreståndare och dokumentationsutvecklare/ grupper vid olika sjukhus runt om i Sverige. Resultatet visade att samtliga avdelningar utom två uppgav att de använde VIPS- modellen som stöd i sin dokumentation. Anamnes, status och omvårdnadsepikriser uppgav de flesta av avdelningarna att de ... (More)
Omvårdnads dokumentation har genomgått en stor utveckling de senaste 10 åren och har medfört ett helt nytt sätt att dokumentera vilket betytt mycket för patientsäkerheten. Syftet med studien var att göra en kartläggning av hur omvårdnadsdokumentationen bedrivs inom kardiologisk omvårdnadoch vilka åsikter avdelnings- föreståndare och dokumentationutvecklare har på omvårdnads- dokumentationen och dess utveckling. En enkät studie med trettiosex avdelningsföreståndare och dokumentationsutvecklare/ grupper vid olika sjukhus runt om i Sverige. Resultatet visade att samtliga avdelningar utom två uppgav att de använde VIPS- modellen som stöd i sin dokumentation. Anamnes, status och omvårdnadsepikriser uppgav de flesta av avdelningarna att de använde sig av i sin dokumentation. Då det gäller vårdplaner och diagnoser uppgav drygt en tredjedel att de använde sig av dessa. Av enkätsvaren kunde utläsas att kunskapsbrist och tidsbrist ansågs vara största problemet för vidare utveckling av omvårdnadsdokumentationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Anette
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VIPS, omvårdnads dokumentation, sjuksköterska,kardiologi
language
Swedish
id
2525612
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525612,
 abstract   = {Omvårdnads dokumentation har genomgått en stor utveckling de senaste 10 åren och har medfört ett helt nytt sätt att dokumentera vilket betytt mycket för patientsäkerheten. Syftet med studien var att göra en kartläggning av hur omvårdnadsdokumentationen bedrivs inom kardiologisk omvårdnadoch vilka åsikter avdelnings- föreståndare och dokumentationutvecklare har på omvårdnads- dokumentationen och dess utveckling. En enkät studie med trettiosex avdelningsföreståndare och dokumentationsutvecklare/ grupper vid olika sjukhus runt om i Sverige. Resultatet visade att samtliga avdelningar utom två uppgav att de använde VIPS- modellen som stöd i sin dokumentation. Anamnes, status och omvårdnadsepikriser uppgav de flesta av avdelningarna att de använde sig av i sin dokumentation. Då det gäller vårdplaner och diagnoser uppgav drygt en tredjedel att de använde sig av dessa. Av enkätsvaren kunde utläsas att kunskapsbrist och tidsbrist ansågs vara största problemet för vidare utveckling av omvårdnadsdokumentationen.},
 author    = {Månsson, Anette},
 keyword   = {VIPS, omvårdnads dokumentation, sjuksköterska,kardiologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsdokumentation inom kardiologisk omvårdnad},
 year     = {1999},
}