Advanced

Omvårdnad i förlossningsvården

Lindell, Gun.K (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Att föda barn var fram till 1970-talet en kvinnlig angelägenhet.Männen tilläts ej att närvara under förlossningsarbetet. Efterpsykoprofylaxmetodens införande till Sverige har männenmera aktivt deltagit i förlossningsarbetet. Syftet med studien var att öka förståelsen för och fördjupa sig i mannens upplevelser under förlossningen samt söka kunskap om pappans egen fader var med vid sin sons födelse. Metoden hade kvalitativ ansats med narrativ intervju. Sex förstagångspappor som deltagit under en normalförlossning ingick i studien. Resultatet visade att männen upplevde förlossningen positivt; något de ej vill vara utan. Dock kände alla männen en tvekan inför deltagandet. Flertalet män uttryckte frustration av att se sin kvinna i smärtor.... (More)
Att föda barn var fram till 1970-talet en kvinnlig angelägenhet.Männen tilläts ej att närvara under förlossningsarbetet. Efterpsykoprofylaxmetodens införande till Sverige har männenmera aktivt deltagit i förlossningsarbetet. Syftet med studien var att öka förståelsen för och fördjupa sig i mannens upplevelser under förlossningen samt söka kunskap om pappans egen fader var med vid sin sons födelse. Metoden hade kvalitativ ansats med narrativ intervju. Sex förstagångspappor som deltagit under en normalförlossning ingick i studien. Resultatet visade att männen upplevde förlossningen positivt; något de ej vill vara utan. Dock kände alla männen en tvekan inför deltagandet. Flertalet män uttryckte frustration av att se sin kvinna i smärtor. Aktivt deltagande ochdelaktighet var viktigt. Personalens uppmärksamhet på männens reaktioner uppfattades positivt. Födelseögonblicket var den största upplevelsen. Information om förlossningsförloppet från mödravården och studiebesök gav trygghet. Personalens närvaro och uppmuntran att aktivt deltaga kändes angeläget. Det föreföll finnas ett stort behov hos männen att få tala om sina upplevelserkring förlossningen. Ökad information, kontakt med nyblivna pappor och uppföljning föreslås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindell, Gun.K
supervisor
organization
alternative title
Mannens upplevelser under sin kvinnas förlossning.En empirisk studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, mannen, upplevelser, förlossning, smärta, delaktighet, information
language
Swedish
id
2525624
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525624,
 abstract   = {Att föda barn var fram till 1970-talet en kvinnlig angelägenhet.Männen tilläts ej att närvara under förlossningsarbetet. Efterpsykoprofylaxmetodens införande till Sverige har männenmera aktivt deltagit i förlossningsarbetet. Syftet med studien var att öka förståelsen för och fördjupa sig i mannens upplevelser under förlossningen samt söka kunskap om pappans egen fader var med vid sin sons födelse. Metoden hade kvalitativ ansats med narrativ intervju. Sex förstagångspappor som deltagit under en normalförlossning ingick i studien. Resultatet visade att männen upplevde förlossningen positivt; något de ej vill vara utan. Dock kände alla männen en tvekan inför deltagandet. Flertalet män uttryckte frustration av att se sin kvinna i smärtor. Aktivt deltagande ochdelaktighet var viktigt. Personalens uppmärksamhet på männens reaktioner uppfattades positivt. Födelseögonblicket var den största upplevelsen. Information om förlossningsförloppet från mödravården och studiebesök gav trygghet. Personalens närvaro och uppmuntran att aktivt deltaga kändes angeläget. Det föreföll finnas ett stort behov hos männen att få tala om sina upplevelserkring förlossningen. Ökad information, kontakt med nyblivna pappor och uppföljning föreslås.},
 author    = {Lindell, Gun.K},
 keyword   = {omvårdnad, mannen, upplevelser, förlossning, smärta, delaktighet, information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad i förlossningsvården},
 year     = {1999},
}