Advanced

Måltiden en del av omvårdnaden inom demensvården

Nymberg, Peter (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Antalet dementa individer kommer att öka i takt med att det blir fler äldre i Sverige. På grund av sjukdomen försvinner en mängd olika förmågor bland annat förmågan att äta självständigt. Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap det fanns om dementa individers måltidssituation samt utifrån ett omvårdnadsperspektiv belysa åtgärder som kan bidra till att äldre dementa institutionaliserade individer inte blir undernutrierade. En analys av tio vetenskapliga artiklar visade att det finns många olika sätt att angripa problemen. Dessa olika sätt kan med fördel kombineras för en så optimal lösning som möjligt. Resultatet visade också att personalen har ett stort ansvar vid matning av dementa individer för att dessa skall upprätthålla... (More)
Antalet dementa individer kommer att öka i takt med att det blir fler äldre i Sverige. På grund av sjukdomen försvinner en mängd olika förmågor bland annat förmågan att äta självständigt. Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap det fanns om dementa individers måltidssituation samt utifrån ett omvårdnadsperspektiv belysa åtgärder som kan bidra till att äldre dementa institutionaliserade individer inte blir undernutrierade. En analys av tio vetenskapliga artiklar visade att det finns många olika sätt att angripa problemen. Dessa olika sätt kan med fördel kombineras för en så optimal lösning som möjligt. Resultatet visade också att personalen har ett stort ansvar vid matning av dementa individer för att dessa skall upprätthålla ett gott nutritivt status. Vidare framkom att ett vårdsystem med hög personal täthet, inriktat på att tillgodose individernas behov, är viktigt för att kunna förmedla en god omvårdnad under måltiderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nymberg, Peter
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
demens, omvårdnad, måltid, matning
language
Swedish
id
2525641
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525641,
 abstract   = {Antalet dementa individer kommer att öka i takt med att det blir fler äldre i Sverige. På grund av sjukdomen försvinner en mängd olika förmågor bland annat förmågan att äta självständigt. Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap det fanns om dementa individers måltidssituation samt utifrån ett omvårdnadsperspektiv belysa åtgärder som kan bidra till att äldre dementa institutionaliserade individer inte blir undernutrierade. En analys av tio vetenskapliga artiklar visade att det finns många olika sätt att angripa problemen. Dessa olika sätt kan med fördel kombineras för en så optimal lösning som möjligt. Resultatet visade också att personalen har ett stort ansvar vid matning av dementa individer för att dessa skall upprätthålla ett gott nutritivt status. Vidare framkom att ett vårdsystem med hög personal täthet, inriktat på att tillgodose individernas behov, är viktigt för att kunna förmedla en god omvårdnad under måltiderna.},
 author    = {Nymberg, Peter},
 keyword   = {demens, omvårdnad, måltid, matning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Måltiden en del av omvårdnaden inom demensvården},
 year     = {1999},
}