Advanced

Stroke

Söderstjerna, Eva (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
I Sverige drabbas varje år 30 000 - 40 000 personer av stroke. Det innebär en stor förlust för många familjer när en närstående får ett större eller mindre handikapp. Studiens syfte var att belysa vilket behov de närstående har av stöd från vårdpersonal och även vilken betydelse detta har. Data från tio vetenskapliga artiklar har granskats och behandlats genom integrerad analys. Skadan gav fysiska förändringar, påverkade personligheten och innebar även ett förändrat levnadssätt. Resultatet visade att de närstående påverkades olika beroende på vilken skada sjukdomen gett upphov till. Dessa förändringar kräver information och stöd till den närstående för att familjen skall kunna fungera på bästa sätt och kunna ge patienten hjälp och stöd.... (More)
I Sverige drabbas varje år 30 000 - 40 000 personer av stroke. Det innebär en stor förlust för många familjer när en närstående får ett större eller mindre handikapp. Studiens syfte var att belysa vilket behov de närstående har av stöd från vårdpersonal och även vilken betydelse detta har. Data från tio vetenskapliga artiklar har granskats och behandlats genom integrerad analys. Skadan gav fysiska förändringar, påverkade personligheten och innebar även ett förändrat levnadssätt. Resultatet visade att de närstående påverkades olika beroende på vilken skada sjukdomen gett upphov till. Dessa förändringar kräver information och stöd till den närstående för att familjen skall kunna fungera på bästa sätt och kunna ge patienten hjälp och stöd. Det är av stor vikt att vårdpersonal ser till hela familjens behov av stöd då stroke är en sjukdom som påverkar hela familjens situation under en lång tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderstjerna, Eva
supervisor
organization
alternative title
Behov och betydelse av stöd till en strokedrabbads närstående: en litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stroke, närstående, stöd, vårdpersonal
language
Swedish
id
2525645
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525645,
 abstract   = {I Sverige drabbas varje år 30 000 - 40 000 personer av stroke. Det innebär en stor förlust för många familjer när en närstående får ett större eller mindre handikapp. Studiens syfte var att belysa vilket behov de närstående har av stöd från vårdpersonal och även vilken betydelse detta har. Data från tio vetenskapliga artiklar har granskats och behandlats genom integrerad analys. Skadan gav fysiska förändringar, påverkade personligheten och innebar även ett förändrat levnadssätt. Resultatet visade att de närstående påverkades olika beroende på vilken skada sjukdomen gett upphov till. Dessa förändringar kräver information och stöd till den närstående för att familjen skall kunna fungera på bästa sätt och kunna ge patienten hjälp och stöd. Det är av stor vikt att vårdpersonal ser till hela familjens behov av stöd då stroke är en sjukdom som påverkar hela familjens situation under en lång tid.},
 author    = {Söderstjerna, Eva},
 keyword   = {stroke, närstående, stöd, vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stroke},
 year     = {1999},
}