Advanced

Skriftlig information inför en urografi

Mellvig, Kalina (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
En urografi är en röntgenundersökning som kan orsaka obehag för patienten. Tidigare studier visar att patienter ofta är dåligt informerade inför undersökningen. En välinformerad patient känner sig tryggare. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är att röntgenavdelningar skickar ut skriftlig information till de patienter som skall genomgå urografi, vilket innehåll sådan information innefattar samt om evidensbaserat material legat till grund vid utformningen. Studien är kvantitativ och enkäter skickades ut till 40 röntgenavdelningar i Sverige. Om röntgenavdelningarna skickade ut skriftlig information till patienter ombads de bifoga ett exemplar. Resultatet visade att 27 röntgenavdelningar skickade ut informationsblad varav 18 av... (More)
En urografi är en röntgenundersökning som kan orsaka obehag för patienten. Tidigare studier visar att patienter ofta är dåligt informerade inför undersökningen. En välinformerad patient känner sig tryggare. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är att röntgenavdelningar skickar ut skriftlig information till de patienter som skall genomgå urografi, vilket innehåll sådan information innefattar samt om evidensbaserat material legat till grund vid utformningen. Studien är kvantitativ och enkäter skickades ut till 40 röntgenavdelningar i Sverige. Om röntgenavdelningarna skickade ut skriftlig information till patienter ombads de bifoga ett exemplar. Resultatet visade att 27 röntgenavdelningar skickade ut informationsblad varav 18 av dessa innehöll information om både förberedelser och undersökningen. Av dessa bifogades 16 informationsblad. Vid analysen framkom att informationsbladen innehöll procedurinformation medan tidsrelaterad och sensorisk information var sparsamt förekommande. En röntgensjuksköterska kände till att informationsbladet var utformat med utgångspunkt från (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mellvig, Kalina
supervisor
organization
alternative title
Jämförelse mellan förekommande informationsbladoch en evidensbaserad informationsmall.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
urografi, skriftlig information, förberedelser, undersökning
language
Swedish
id
2525671
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525671,
 abstract   = {En urografi är en röntgenundersökning som kan orsaka obehag för patienten. Tidigare studier visar att patienter ofta är dåligt informerade inför undersökningen. En välinformerad patient känner sig tryggare. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är att röntgenavdelningar skickar ut skriftlig information till de patienter som skall genomgå urografi, vilket innehåll sådan information innefattar samt om evidensbaserat material legat till grund vid utformningen. Studien är kvantitativ och enkäter skickades ut till 40 röntgenavdelningar i Sverige. Om röntgenavdelningarna skickade ut skriftlig information till patienter ombads de bifoga ett exemplar. Resultatet visade att 27 röntgenavdelningar skickade ut informationsblad varav 18 av dessa innehöll information om både förberedelser och undersökningen. Av dessa bifogades 16 informationsblad. Vid analysen framkom att informationsbladen innehöll procedurinformation medan tidsrelaterad och sensorisk information var sparsamt förekommande. En röntgensjuksköterska kände till att informationsbladet var utformat med utgångspunkt från},
 author    = {Mellvig, Kalina},
 keyword   = {urografi, skriftlig information, förberedelser, undersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skriftlig information inför en urografi},
 year     = {1999},
}