Advanced

Omvårdnadsbehov hos patienter med reumatoid artrit vid röntgenundersökningar

Wennergren, Anna-Lena (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter med reumatoid artrit besöker en röntgenavdelning för olika undersökningar och erfarenhetsmässigt uppfattar dessa patienter många undersökningar som påfrestande. Syftet med studien var därför att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med reumatoid artrit har i samband med röntgenundersökningar. Studien hade en kvalitativ ansats och fokuserades på bemötande, smärta och information. Datainsamlingen innebar att öppna riktade intervjuer genomfördes med sju patienter. Intervjuerna analyserades kvalitativt med influenser från grounded theory. Resultatet utmynnade i åtta kategorier eller omvårdnadsbehov; Kommunikation, Vänlighet, tillmötesgående och finnas till hands, Information, Varsam beröring, Nyttja patientens fysiska resurser,... (More)
Patienter med reumatoid artrit besöker en röntgenavdelning för olika undersökningar och erfarenhetsmässigt uppfattar dessa patienter många undersökningar som påfrestande. Syftet med studien var därför att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med reumatoid artrit har i samband med röntgenundersökningar. Studien hade en kvalitativ ansats och fokuserades på bemötande, smärta och information. Datainsamlingen innebar att öppna riktade intervjuer genomfördes med sju patienter. Intervjuerna analyserades kvalitativt med influenser från grounded theory. Resultatet utmynnade i åtta kategorier eller omvårdnadsbehov; Kommunikation, Vänlighet, tillmötesgående och finnas till hands, Information, Varsam beröring, Nyttja patientens fysiska resurser, Smärtlindring och undvika smärtsamma lägen, Anpassa miljön, främja patientens bekvämlighet samt Individualisering av undersökningstiden. En kärnkategori kunde skönjas liksom en hypotes eller teori. Ansatsen till omvårdnadsteori är att röntgensjuksköterskan bör sträva efter interaktion med patienten för att undvika obehag och smärta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennergren, Anna-Lena
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, reumatoid artrit, röntgenundersökningar, smärta, obehag
language
Swedish
id
2525683
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525683,
 abstract   = {Patienter med reumatoid artrit besöker en röntgenavdelning för olika undersökningar och erfarenhetsmässigt uppfattar dessa patienter många undersökningar som påfrestande. Syftet med studien var därför att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med reumatoid artrit har i samband med röntgenundersökningar. Studien hade en kvalitativ ansats och fokuserades på bemötande, smärta och information. Datainsamlingen innebar att öppna riktade intervjuer genomfördes med sju patienter. Intervjuerna analyserades kvalitativt med influenser från grounded theory. Resultatet utmynnade i åtta kategorier eller omvårdnadsbehov; Kommunikation, Vänlighet, tillmötesgående och finnas till hands, Information, Varsam beröring, Nyttja patientens fysiska resurser, Smärtlindring och undvika smärtsamma lägen, Anpassa miljön, främja patientens bekvämlighet samt Individualisering av undersökningstiden. En kärnkategori kunde skönjas liksom en hypotes eller teori. Ansatsen till omvårdnadsteori är att röntgensjuksköterskan bör sträva efter interaktion med patienten för att undvika obehag och smärta.},
 author    = {Wennergren, Anna-Lena},
 keyword   = {omvårdnad, reumatoid artrit, röntgenundersökningar, smärta, obehag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsbehov hos patienter med reumatoid artrit vid röntgenundersökningar},
 year     = {1999},
}