Advanced

Anhöriga till schizofrena patienter

Andersen, Anna and Fogelström, Charlotte (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga till schizofrena patienter upplever att de blir bemötta av vårdpersonalen inom den psykiatriska vården. I studien intervjuades nio anhöriga, samtliga mödrar till schizofrena barn. Av resultaten framgick det att första mötet med den psykiatriska vården präglats av ångest och en känsla av oengagemang från vårdpersonalens sida. I den nuvarande kontakten betonades dålig kontinuitet, bristande initiativförmåga och oengagemang. Delaktigheten i vården var begränsad och den information de anhöriga fick upplevdes som ytlig och knapphändig. Ett fåtal anhöriga upplevde emellertid att personalens engagemang gjorde att de kände sig väl omhändertagna. Samarbetet med vårdpersonalen var bra och de... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga till schizofrena patienter upplever att de blir bemötta av vårdpersonalen inom den psykiatriska vården. I studien intervjuades nio anhöriga, samtliga mödrar till schizofrena barn. Av resultaten framgick det att första mötet med den psykiatriska vården präglats av ångest och en känsla av oengagemang från vårdpersonalens sida. I den nuvarande kontakten betonades dålig kontinuitet, bristande initiativförmåga och oengagemang. Delaktigheten i vården var begränsad och den information de anhöriga fick upplevdes som ytlig och knapphändig. Ett fåtal anhöriga upplevde emellertid att personalens engagemang gjorde att de kände sig väl omhändertagna. Samarbetet med vårdpersonalen var bra och de anhöriga upplevde sig välinformerade och delaktiga i vården. Resultatet visar att bemötandet av anhöriga är viktigt för att de ska känna sig delaktiga i vården av den sjuke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersen, Anna and Fogelström, Charlotte
supervisor
organization
alternative title
Upplevelser av vårdpersonalens bemötande.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anhöriga, schizofreni, upplevelse, bemötande
language
Swedish
id
2525705
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525705,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga till schizofrena patienter upplever att de blir bemötta av vårdpersonalen inom den psykiatriska vården. I studien intervjuades nio anhöriga, samtliga mödrar till schizofrena barn. Av resultaten framgick det att första mötet med den psykiatriska vården präglats av ångest och en känsla av oengagemang från vårdpersonalens sida. I den nuvarande kontakten betonades dålig kontinuitet, bristande initiativförmåga och oengagemang. Delaktigheten i vården var begränsad och den information de anhöriga fick upplevdes som ytlig och knapphändig. Ett fåtal anhöriga upplevde emellertid att personalens engagemang gjorde att de kände sig väl omhändertagna. Samarbetet med vårdpersonalen var bra och de anhöriga upplevde sig välinformerade och delaktiga i vården. Resultatet visar att bemötandet av anhöriga är viktigt för att de ska känna sig delaktiga i vården av den sjuke.},
 author    = {Andersen, Anna and Fogelström, Charlotte},
 keyword   = {anhöriga, schizofreni, upplevelse, bemötande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anhöriga till schizofrena patienter},
 year     = {1999},
}