Advanced

Sjuksköterskors känslor och attityder inför omvårdnaden av hiv-positiva och aids-sjuka

Hansson, Bodil (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet var att belysa sjuksköterskors känslor och attityder gentemot patienter med HIV eller AIDS. Metoden bakom denna litteraturstudie innebar en genomgång av relevant litteratur där tio vetenskapliga artiklar kritiskt granskats. Resultatet utmynnade i fyra olika teman: oro/rädsla, ilska, känsla av kunskapsbrist samt motvilja. Oro/rädsla relaterades ofta till risken att själv smittas. En uppfattning att vissa patienter själv bar skulden till sin sjukdom visades vara grunden till att många sjuksköterskor kände ilska. Känsla av kunskapsbrist ledde bland annat till att sjuksköterskorna kände sig oförberedda att ta hand om HIV/AIDS-patienter. Motvilja till att vårda dessa patienter grundades till stor del på den rädsla som många kände. För... (More)
Syftet var att belysa sjuksköterskors känslor och attityder gentemot patienter med HIV eller AIDS. Metoden bakom denna litteraturstudie innebar en genomgång av relevant litteratur där tio vetenskapliga artiklar kritiskt granskats. Resultatet utmynnade i fyra olika teman: oro/rädsla, ilska, känsla av kunskapsbrist samt motvilja. Oro/rädsla relaterades ofta till risken att själv smittas. En uppfattning att vissa patienter själv bar skulden till sin sjukdom visades vara grunden till att många sjuksköterskor kände ilska. Känsla av kunskapsbrist ledde bland annat till att sjuksköterskorna kände sig oförberedda att ta hand om HIV/AIDS-patienter. Motvilja till att vårda dessa patienter grundades till stor del på den rädsla som många kände. För att en god omvårdnad av HIV/AIDS-patienter ska komma till stånd, och för att patienterna inte ska fråntas sitt människovärde är goda kunskaper och positiva känslor och attityder av stor vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Bodil
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HIV,AIDS, känsla, attityd, sjuksköterska, omvårdnad
language
Swedish
id
2525720
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525720,
 abstract   = {Syftet var att belysa sjuksköterskors känslor och attityder gentemot patienter med HIV eller AIDS. Metoden bakom denna litteraturstudie innebar en genomgång av relevant litteratur där tio vetenskapliga artiklar kritiskt granskats. Resultatet utmynnade i fyra olika teman: oro/rädsla, ilska, känsla av kunskapsbrist samt motvilja. Oro/rädsla relaterades ofta till risken att själv smittas. En uppfattning att vissa patienter själv bar skulden till sin sjukdom visades vara grunden till att många sjuksköterskor kände ilska. Känsla av kunskapsbrist ledde bland annat till att sjuksköterskorna kände sig oförberedda att ta hand om HIV/AIDS-patienter. Motvilja till att vårda dessa patienter grundades till stor del på den rädsla som många kände. För att en god omvårdnad av HIV/AIDS-patienter ska komma till stånd, och för att patienterna inte ska fråntas sitt människovärde är goda kunskaper och positiva känslor och attityder av stor vikt.},
 author    = {Hansson, Bodil},
 keyword   = {HIV,AIDS, känsla, attityd, sjuksköterska, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors känslor och attityder inför omvårdnaden av hiv-positiva och aids-sjuka},
 year     = {1999},
}