Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsdokumentation baserad på intervjuer och journalgranskning

Sjöström-Strand, Annica (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation i sitt dagliga arbete samt hur omvårdnadsdokumentationen utförs.Undersökningen bestod av empiriska undersökning med intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor samt journalgranskning enligt No Ga instrumentet av tio journaler. Resultatet visade att sjuksköterskorna är motiverade att dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och VIPS. Dessutom framkom flera faktorer som påverkar omvårdnadsdokumentationen såsom förekomst av omvårdnadsdokumentationsutbildning, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt kontinuitet bland vårdpersonalen. Svårigheter framkom vad det gällde tillämpning av omvårdnadsprocessen och att dokumentera i vårdplanen. Dessutom... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation i sitt dagliga arbete samt hur omvårdnadsdokumentationen utförs.Undersökningen bestod av empiriska undersökning med intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor samt journalgranskning enligt No Ga instrumentet av tio journaler. Resultatet visade att sjuksköterskorna är motiverade att dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och VIPS. Dessutom framkom flera faktorer som påverkar omvårdnadsdokumentationen såsom förekomst av omvårdnadsdokumentationsutbildning, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt kontinuitet bland vårdpersonalen. Svårigheter framkom vad det gällde tillämpning av omvårdnadsprocessen och att dokumentera i vårdplanen. Dessutom framkom behov av dokumentationsansvarig sjuksköterska, regelbundna diskussionsträffar för omvårdnadsdokumentation samt kollegial granskning av patientjournaler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström-Strand, Annica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation, sjuksköterskors journalföring, journalgranskning
language
Swedish
id
2525724
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525724,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation i sitt dagliga arbete samt hur omvårdnadsdokumentationen utförs.Undersökningen bestod av empiriska undersökning med intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor samt journalgranskning enligt No Ga instrumentet av tio journaler. Resultatet visade att sjuksköterskorna är motiverade att dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och VIPS. Dessutom framkom flera faktorer som påverkar omvårdnadsdokumentationen såsom förekomst av omvårdnadsdokumentationsutbildning, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt kontinuitet bland vårdpersonalen. Svårigheter framkom vad det gällde tillämpning av omvårdnadsprocessen och att dokumentera i vårdplanen. Dessutom framkom behov av dokumentationsansvarig sjuksköterska, regelbundna diskussionsträffar för omvårdnadsdokumentation samt kollegial granskning av patientjournaler.},
 author    = {Sjöström-Strand, Annica},
 keyword   = {sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation, sjuksköterskors journalföring, journalgranskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsdokumentation baserad på intervjuer och journalgranskning},
 year     = {1999},
}