Advanced

Äldres upplevelse av urininkontinens relaterat till det dagliga livet

Stenzelius, Karin (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att belysa de äldres upplevelse av urininkontinens relaterat till det dagliga livet. Metoden utgjordes av litteraturstudie med 22 artiklar relevanta till frågeställningen. Resultatet visade att de äldre upplevde problem som fick till följd att deras möjlighet till att klara sitt dagliga liv var begränsat. Problem påvisades särskilt vad gällde de urininkontinentas upplevelse av många inkontinenstillfällen dag och natt, rädsla för dålig lukt, bristande tillgång på inkontinenshjälpmedel och sociala aktiviteter. Dessutom framkom ett starkt behov av att vistas i närheten av en toalett. Studien visade också på en ökad uppmärksamhet kring faecal inkontinens och urininkontinens som betydelsefull faktor när det gällde... (More)
Syftet med studien var att belysa de äldres upplevelse av urininkontinens relaterat till det dagliga livet. Metoden utgjordes av litteraturstudie med 22 artiklar relevanta till frågeställningen. Resultatet visade att de äldre upplevde problem som fick till följd att deras möjlighet till att klara sitt dagliga liv var begränsat. Problem påvisades särskilt vad gällde de urininkontinentas upplevelse av många inkontinenstillfällen dag och natt, rädsla för dålig lukt, bristande tillgång på inkontinenshjälpmedel och sociala aktiviteter. Dessutom framkom ett starkt behov av att vistas i närheten av en toalett. Studien visade också på en ökad uppmärksamhet kring faecal inkontinens och urininkontinens som betydelsefull faktor när det gällde vårdtider på sjukhus i samband med andra sjukdomar, samt intagningsorsak till institution. Slutsatsen blev att differensen var stor mellan krav, uttalade och icke uttalade, och de resurser som de äldre med inkontinens hade till sitt förfogande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenzelius, Karin
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
urininkontinens, äldre, upplevelse, dagligt liv
language
Swedish
id
2525736
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525736,
 abstract   = {Syftet med studien var att belysa de äldres upplevelse av urininkontinens relaterat till det dagliga livet. Metoden utgjordes av litteraturstudie med 22 artiklar relevanta till frågeställningen. Resultatet visade att de äldre upplevde problem som fick till följd att deras möjlighet till att klara sitt dagliga liv var begränsat. Problem påvisades särskilt vad gällde de urininkontinentas upplevelse av många inkontinenstillfällen dag och natt, rädsla för dålig lukt, bristande tillgång på inkontinenshjälpmedel och sociala aktiviteter. Dessutom framkom ett starkt behov av att vistas i närheten av en toalett. Studien visade också på en ökad uppmärksamhet kring faecal inkontinens och urininkontinens som betydelsefull faktor när det gällde vårdtider på sjukhus i samband med andra sjukdomar, samt intagningsorsak till institution. Slutsatsen blev att differensen var stor mellan krav, uttalade och icke uttalade, och de resurser som de äldre med inkontinens hade till sitt förfogande.},
 author    = {Stenzelius, Karin},
 keyword   = {urininkontinens, äldre, upplevelse, dagligt liv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldres upplevelse av urininkontinens relaterat till det dagliga livet},
 year     = {1999},
}