Advanced

Bedömning av välbefinnande hos intensivvårdspatienten

Hedar, Carita (2000)
Department of Health Sciences
Abstract
Intensivvårdspatienten är en utsatt person då han/hon behandlas för sin livshotande sjukdom i den hotfulla och skrämmande miljö intensivvården representerar. Sjusköterskan kan hjälpa patienten att bemästra sin situation och befrämja patientens välbefinnande. För en adekvat behandling av patienten är sjuksköterskan även beroende av läkarens bedömning och behandling av patienten. Syftet med studien var att åskådliggöra på vilka grunder sjuksköterskan respektive läkaren bedömde patientens välbefinnande. Sjuksköterskor (n=6) och läkare (n=5) intervjuades, en innehållsanalys utfördes på de ordagrant utskrivna intervjuerna. Av resultatet framkom att de båda yrkeskategorierna, i stort, bedömde patienten på lika grunder. En mångfacetterad bild... (More)
Intensivvårdspatienten är en utsatt person då han/hon behandlas för sin livshotande sjukdom i den hotfulla och skrämmande miljö intensivvården representerar. Sjusköterskan kan hjälpa patienten att bemästra sin situation och befrämja patientens välbefinnande. För en adekvat behandling av patienten är sjuksköterskan även beroende av läkarens bedömning och behandling av patienten. Syftet med studien var att åskådliggöra på vilka grunder sjuksköterskan respektive läkaren bedömde patientens välbefinnande. Sjuksköterskor (n=6) och läkare (n=5) intervjuades, en innehållsanalys utfördes på de ordagrant utskrivna intervjuerna. Av resultatet framkom att de båda yrkeskategorierna, i stort, bedömde patienten på lika grunder. En mångfacetterad bild framkom där sjuksköterskor och läkares subjektiva och objektiva iakttagelser i kombination med patientens medvetna och omedvetna kommunikation fanns som grund i bedömningen av patienten. Även stöd från anhörigas berättelser, övriga personalkategoriers iakttagelser samt dokumentation över patienten ansågs som viktiga hjälpmedel då de båda yrkesgrupperna bedömde sina patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedar, Carita
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ undersökning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bedömning, välbefinnande, omvårdnad, samarbete
language
Swedish
id
2525789
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525789,
 abstract   = {Intensivvårdspatienten är en utsatt person då han/hon behandlas för sin livshotande sjukdom i den hotfulla och skrämmande miljö intensivvården representerar. Sjusköterskan kan hjälpa patienten att bemästra sin situation och befrämja patientens välbefinnande. För en adekvat behandling av patienten är sjuksköterskan även beroende av läkarens bedömning och behandling av patienten. Syftet med studien var att åskådliggöra på vilka grunder sjuksköterskan respektive läkaren bedömde patientens välbefinnande. Sjuksköterskor (n=6) och läkare (n=5) intervjuades, en innehållsanalys utfördes på de ordagrant utskrivna intervjuerna. Av resultatet framkom att de båda yrkeskategorierna, i stort, bedömde patienten på lika grunder. En mångfacetterad bild framkom där sjuksköterskor och läkares subjektiva och objektiva iakttagelser i kombination med patientens medvetna och omedvetna kommunikation fanns som grund i bedömningen av patienten. Även stöd från anhörigas berättelser, övriga personalkategoriers iakttagelser samt dokumentation över patienten ansågs som viktiga hjälpmedel då de båda yrkesgrupperna bedömde sina patienter.},
 author    = {Hedar, Carita},
 keyword   = {bedömning, välbefinnande, omvårdnad, samarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedömning av välbefinnande hos intensivvårdspatienten},
 year     = {2000},
}