Advanced

Omvårdnad vid whiplash

Eckerdal, Maria (2000)
Department of Health Sciences
Abstract
I Sverige drabbas cirka 16 000 personer årligen av whip-lashskador. De flesta tillfrisknar spontant men omkring tio procent får smärta och uttalade besvär under lång tid,och deras livssituation påverkas därmed på många sätt. Ett fåtal studier fokuserar whiplashskadades upplevelse av sin situation. Detta är viktigt att uppmärksamma då långvarig smärta är ett komplext problem. Syftet med föreliggande studie var att belysa hur personer med whiplashskada upplever sin livs-situation, samt beskriva faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid psykosocial omvårdnad av denna patientgrupp. Metoden var kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologin. Intervjuer genomfördes med sju whiplashskadade som deltog i ett rehabiliteringsprojekt. Resultatet... (More)
I Sverige drabbas cirka 16 000 personer årligen av whip-lashskador. De flesta tillfrisknar spontant men omkring tio procent får smärta och uttalade besvär under lång tid,och deras livssituation påverkas därmed på många sätt. Ett fåtal studier fokuserar whiplashskadades upplevelse av sin situation. Detta är viktigt att uppmärksamma då långvarig smärta är ett komplext problem. Syftet med föreliggande studie var att belysa hur personer med whiplashskada upplever sin livs-situation, samt beskriva faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid psykosocial omvårdnad av denna patientgrupp. Metoden var kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologin. Intervjuer genomfördes med sju whiplashskadade som deltog i ett rehabiliteringsprojekt. Resultatet visar att de upplever begränsning vilket hanteras genom att utveckla egna strategier för lindring, men också att de har behov av stöd. Ökad kunskap om whiplashskadades situation ger sjuksköterskan möjlighet att ge god psykosocial omvårdnad. Bra bemötande ger större trygghet vilket möjliggör en upplevelse av välbefinnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckerdal, Maria
supervisor
organization
alternative title
Hur upplever whiplashskadade sin livssituation?
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
whiplash, livssituation, psykosocial omvårdnad, bemötande, kvalitativ studie
language
Swedish
id
2525822
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525822,
 abstract   = {I Sverige drabbas cirka 16 000 personer årligen av whip-lashskador. De flesta tillfrisknar spontant men omkring tio procent får smärta och uttalade besvär under lång tid,och deras livssituation påverkas därmed på många sätt. Ett fåtal studier fokuserar whiplashskadades upplevelse av sin situation. Detta är viktigt att uppmärksamma då långvarig smärta är ett komplext problem. Syftet med föreliggande studie var att belysa hur personer med whiplashskada upplever sin livs-situation, samt beskriva faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid psykosocial omvårdnad av denna patientgrupp. Metoden var kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologin. Intervjuer genomfördes med sju whiplashskadade som deltog i ett rehabiliteringsprojekt. Resultatet visar att de upplever begränsning vilket hanteras genom att utveckla egna strategier för lindring, men också att de har behov av stöd. Ökad kunskap om whiplashskadades situation ger sjuksköterskan möjlighet att ge god psykosocial omvårdnad. Bra bemötande ger större trygghet vilket möjliggör en upplevelse av välbefinnande.},
 author    = {Eckerdal, Maria},
 keyword   = {whiplash, livssituation, psykosocial omvårdnad, bemötande, kvalitativ studie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad vid whiplash},
 year     = {2000},
}