Advanced

Postnatal vård

Schmidt Casslén, Anita (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienttillfredsställelse studerades som indikator på vårdkvalitet. SYFTE: att mäta kvinnors uppfattning om vårdkvaliteten i samband med postnatal vård, att jämföra resultaten med en identisk studie utförd fyra år tidigare, samt att beskriva kvinnornas spontana uppfattning om vad som saknades i omvårdnaden. METOD: enkätundersökning i en randomiserad grupp kvinnor förlösta under 1999 respektiva 1994. RESULTAT/SLUTSATS: I de flesta frågorna var kvinnorna nöjda med vårdkvaliteten till en grad av 70 - 90%. Dock kan ingen statistiskt säkerställd signifikans ses mellan de två mättillfällena. Kvinnornas uppfattning om bristerna inom vården fanns kring vårdpersonalens förhållningssätt, detaljer som har sitt ursprung i organisatoriska problem som... (More)
Patienttillfredsställelse studerades som indikator på vårdkvalitet. SYFTE: att mäta kvinnors uppfattning om vårdkvaliteten i samband med postnatal vård, att jämföra resultaten med en identisk studie utförd fyra år tidigare, samt att beskriva kvinnornas spontana uppfattning om vad som saknades i omvårdnaden. METOD: enkätundersökning i en randomiserad grupp kvinnor förlösta under 1999 respektiva 1994. RESULTAT/SLUTSATS: I de flesta frågorna var kvinnorna nöjda med vårdkvaliteten till en grad av 70 - 90%. Dock kan ingen statistiskt säkerställd signifikans ses mellan de två mättillfällena. Kvinnornas uppfattning om bristerna inom vården fanns kring vårdpersonalens förhållningssätt, detaljer som har sitt ursprung i organisatoriska problem som miljön på patienthotellet och vart den nyblivna pappan skallta vägen, information samt smärtlindring. Ett gott förhållningssätt, ansvarskänsla, medicinsk-teknisk kompetens samt att ge bra information var de egenskaper hos barnmorskan som kvinnan värdesatte högst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schmidt Casslén, Anita
supervisor
organization
alternative title
Kvinnors uppfattning om vårdens kvalitet : en jämförande studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitet, omvårdnad, patienttillfredsställelse, postnatal vård
language
Swedish
id
2525908
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525908,
 abstract   = {Patienttillfredsställelse studerades som indikator på vårdkvalitet. SYFTE: att mäta kvinnors uppfattning om vårdkvaliteten i samband med postnatal vård, att jämföra resultaten med en identisk studie utförd fyra år tidigare, samt att beskriva kvinnornas spontana uppfattning om vad som saknades i omvårdnaden. METOD: enkätundersökning i en randomiserad grupp kvinnor förlösta under 1999 respektiva 1994. RESULTAT/SLUTSATS: I de flesta frågorna var kvinnorna nöjda med vårdkvaliteten till en grad av 70 - 90%. Dock kan ingen statistiskt säkerställd signifikans ses mellan de två mättillfällena. Kvinnornas uppfattning om bristerna inom vården fanns kring vårdpersonalens förhållningssätt, detaljer som har sitt ursprung i organisatoriska problem som miljön på patienthotellet och vart den nyblivna pappan skallta vägen, information samt smärtlindring. Ett gott förhållningssätt, ansvarskänsla, medicinsk-teknisk kompetens samt att ge bra information var de egenskaper hos barnmorskan som kvinnan värdesatte högst.},
 author    = {Schmidt Casslén, Anita},
 keyword   = {kvalitet, omvårdnad, patienttillfredsställelse, postnatal vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postnatal vård},
 year     = {1999},
}