Advanced

Manliga och kvinnliga sjuksköterskors uppfattningar om jämställdhet och skillnader i omvårdnadsarbetet

Persson, Susanne (2000)
Department of Health Sciences
Abstract
Att arbeta inom vårdyrket är av tradition ett kvinnodominerat yrke. Idag arbetar endast fåtalet män inom vårdyrket. Studien avsåg att undersöka uppfattningar från manliga och kvinnliga sjuksköterskor huruvida det fanns skillnader i omvårdnadsarbetets utförande beroende på sjuksköterskans kön. Syftet omfattade vidare om man ansåg att det finns jämställdhet i vården och varför så få män arbetar inom vården. Studien var kvalitativ med inspiration från fenomenogra-fisk metod. Intervjuer utfördes med tio sjuksköterskor. I analysen av intervjuerna framkom tre tema. Fyra begrepp i tema ett bearbetades, dessa var: förväntningar, identifikation, simultanka-pacitet och tryggheten för patienten. Resultatet visade att någon skillnad i hur... (More)
Att arbeta inom vårdyrket är av tradition ett kvinnodominerat yrke. Idag arbetar endast fåtalet män inom vårdyrket. Studien avsåg att undersöka uppfattningar från manliga och kvinnliga sjuksköterskor huruvida det fanns skillnader i omvårdnadsarbetets utförande beroende på sjuksköterskans kön. Syftet omfattade vidare om man ansåg att det finns jämställdhet i vården och varför så få män arbetar inom vården. Studien var kvalitativ med inspiration från fenomenogra-fisk metod. Intervjuer utfördes med tio sjuksköterskor. I analysen av intervjuerna framkom tre tema. Fyra begrepp i tema ett bearbetades, dessa var: förväntningar, identifikation, simultanka-pacitet och tryggheten för patienten. Resultatet visade att någon skillnad i hur omvårdnadsar-betet ufördes fanns inte. Däremot var identifikation, både för de manliga sjuksköterskorna och patienterna av stor betydelse. Jämställdheten i tema två ansågs utmärkt på tre av fyra avdel-ningar. Tema tre tog upp varför det finns så få män inom vården, låg lön, dåliga arbetstider, samt liten möjlighet att påverka sin arbetssitation ansågs ha stor betydelse (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
manlig, sjusköterska, kön, segregation, omvårdnad
language
Swedish
id
2526015
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2526015,
 abstract   = {Att arbeta inom vårdyrket är av tradition ett kvinnodominerat yrke. Idag arbetar endast fåtalet män inom vårdyrket. Studien avsåg att undersöka uppfattningar från manliga och kvinnliga sjuksköterskor huruvida det fanns skillnader i omvårdnadsarbetets utförande beroende på sjuksköterskans kön. Syftet omfattade vidare om man ansåg att det finns jämställdhet i vården och varför så få män arbetar inom vården. Studien var kvalitativ med inspiration från fenomenogra-fisk metod. Intervjuer utfördes med tio sjuksköterskor. I analysen av intervjuerna framkom tre tema. Fyra begrepp i tema ett bearbetades, dessa var: förväntningar, identifikation, simultanka-pacitet och tryggheten för patienten. Resultatet visade att någon skillnad i hur omvårdnadsar-betet ufördes fanns inte. Däremot var identifikation, både för de manliga sjuksköterskorna och patienterna av stor betydelse. Jämställdheten i tema två ansågs utmärkt på tre av fyra avdel-ningar. Tema tre tog upp varför det finns så få män inom vården, låg lön, dåliga arbetstider, samt liten möjlighet att påverka sin arbetssitation ansågs ha stor betydelse},
 author    = {Persson, Susanne},
 keyword   = {manlig, sjusköterska, kön, segregation, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Manliga och kvinnliga sjuksköterskors uppfattningar om jämställdhet och skillnader i omvårdnadsarbetet},
 year     = {2000},
}